Giải đấu

Thông tin đội

Ranking Esports

Việt Nam

Giới thiệu

Đội đột kích chuyên nghiệp RANKING GAMING
CFVL 2024 Season 2  Thống kê

Ranking2

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
14 465 10 4 0 0 0 34
Vận động viên
CFVL 2024 Season 2  Kết quả
29-07-2024 08:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 14 lượt về : Round 15 - Match 2
26-07-2024 08:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 13 lượt về : Round 13 - Match 4
24-07-2024 08:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 12 lượt về : Round 12 - Match 4
22-07-2024 07:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 11 lượt về : Round 11 - Match 3
20-07-2024 07:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 10 lượt về : Round 10 - Match 3
18-07-2024 08:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 9 lượt về : Round 9 - Match 4
17-07-2024 08:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 8 lượt về : Round 9 - Match 2
14-07-2024 08:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 7 lượt đi : Round 7 - Match 4
11-07-2024 07:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 6 lượt đi : Round 6 - Match 1
09-07-2024 08:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 5 lượt đi : Round 5 - Match 2
08-07-2024 08:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 4 lượt đi : Round 4 - Match 4
05-07-2024 08:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 3 lượt đi : Round 3 - Match 2
03-07-2024 08:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 2 lượt đi : Round 2 - Match 2
01-07-2024 07:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 1 lượt đi : Round 1 - Match 1