Giải đấu

Thông tin đội

CELEBe.2L

Việt Nam

Giới thiệu

Team Đột Kích Việt Nam
CFEL 2021 Season 1  Thống kê

Ranking1

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
38 1223 26 2 1693 1247 777 404
Vận động viên
CFEL 2021 Season 1  Kết quả
05-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 1 - Match 4
08-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 2 - Match 4
10-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 3 - Match 4
11-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 4 - Match 2
15-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 5 - Match 4
17-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 6 - Match 4
19-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 7 - Match 4
22-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 8 - Match 4
24-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 9 - Match 4
26-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 10 - Match 4
28-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 11 - Match 2
01-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 12 - Match 4
03-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 13 - Match 4
06-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 14 - Match 4
10-10-2021 08:00 CFEL 2021 Season 2 CHUNG KẾT : Round 0 - Match 1
01-12-2021 06:00 CFS 2021 VÒNG BẢNG B - NGÀY 1 : Round 1 - Match 4
02-12-2021 12:00 CFS 2021 VÒNG BẢNG B - NGÀY 2 : Round 2 - Match 1
03-12-2021 02:00 CFS 2021 VÒNG BẢNG B - NGÀY 3 : Round 3 - Match 2
04-12-2021 12:00 CFS 2021 BÁN KẾT 1 : Round 4 - Match 1
05-12-2021 01:00 CFS 2021 TRANH 3-4 : Round 5 - Match 1
04-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 4
06-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 4
08-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 4
10-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 4
12-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 4
24-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 4
26-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 4
28-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 4
30-05-2022 08:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 4
01-06-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 10 - Match 4