Giải đấu

Thông tin đội

PG CLUB

Việt Nam

Giới thiệu

Team Đột Kích Việt Nam
CFEL 2021 Season 1  Thống kê

Ranking5

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
17 413 13 15 1591 1778 600 472
Vận động viên
CFEL 2021 Season 1  Kết quả
04-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 1 - Match 2
08-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 2 - Match 3
09-08-2021 07:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng : Round 1 - Match 4
10-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 3 - Match 3
11-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 4 - Match 1
15-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 5 - Match 3
17-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 6 - Match 4
18-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 7 - Match 2
21-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 8 - Match 2
24-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 9 - Match 3
26-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 10 - Match 3
11-08-2021 07:00 CLAN WAR 2021 Vòng 24 đội : Round 1 - Match 23
28-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 11 - Match 1
01-10-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 12 - Match 3
03-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 13 - Match 4
05-10-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 14 - Match 2
15-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG A : Round 1 - Match 1
16-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG A : Round 1 - Match 3
26-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 TỨ KẾT : Round 5 - Match 1