Giải đấu

Thông tin đội

CLAN VUA

Việt Nam

Giới thiệu

Team Đột Kích Việt Nam
CFEL 2021 Season 1  Thống kê

Ranking7

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
10 577 8 20 1499 1659 737 436
Vận động viên
CFEL 2021 Season 1  Kết quả
04-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 1 - Match 1
08-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 2 - Match 4
09-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 3 - Match 1
12-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 4 - Match 4
15-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 5 - Match 3
17-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 6 - Match 3
18-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 7 - Match 1
21-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 8 - Match 1
24-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 9 - Match 4
25-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 10 - Match 1
10-08-2021 08:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng : Round 1 - Match 21
29-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 11 - Match 4
11-08-2021 08:00 CLAN WAR 2021 Vòng 24 đội : Round 1 - Match 26
01-10-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 12 - Match 3
03-10-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 13 - Match 3
12-08-2021 08:00 CLAN WAR 2021 Vòng 24 đội : Round 1 - Match 33
05-10-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 14 - Match 1