Giải đấu

Danh sách đội

Tìm kết quả
Số thứ tự Tên Đội Quốc gia Giải đấu
1 Vua Lengend Viet Nam CFEL Season 1 2021
2 RankingCFVN Viet Nam CFEL Season 1 2021
3 PG.eSport Viet Nam CFEL Season 1 2021
4 Legacy Esport Viet Nam CFEL Season 1 2021
5 LastLegends Viet Nam CFEL Season 1 2021
6 HiddenGEM Viet Nam CFEL Season 1 2021
7 Gods Univeser Viet Nam CFEL Season 1 2021
8 DeathWish Viet Nam CFEL Season 1 2021