Giải đấu

Danh sách đội

Tìm Đội
Giải đấu
Tìm kiếm
Tìm kết quả
Số thứ tự Tên Đội Quốc gia Giải đấu
1 Carahouse.LastLegend Việt Nam CFEL 2021 Season 2, CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL, CFEL 2022 Season 1, CFS Summer Championship 2022, CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL, CFEL 2022 Season 2, CFVL 2023 Season 1, CFS 2023 Vietnam Qualifiers, CFS Summer Championship 2023, CFS APAC Series Summer 2023, CFS APAC Series Spring 2023, CFVL 2023 Season 2
2 PodSanda Việt Nam CLAN WAR 2021, CFEL 2022 Season 1, CSC 2022 Season 1, CFVL 2023 Season 2, CFS 2023 Vietnam Qualifiers, CFVL 2023 Season 1, CSC 2023 Season 2, CFEL 2022 Season 2, CSC 2022 Season 2
3 Ranking Esports Việt Nam CFEL 2022 Season 1, CFEL 2022 Season 2, CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL, CFS 2023 Vietnam Qualifiers, CFS APAC Series Summer 2023, CFS Summer Championship 2023, CFVL 2023 Season 2, CFVL 2023 Season 1
4 Genius Esports Việt Nam CFVL 2023 Season 1, CFS APAC Series Spring 2023, CFVL 2023 Season 2, CFS 2023 Vietnam Qualifiers