Giải đấu

Danh sách đội

Tìm Đội
Giải đấu
Tìm kiếm
Tìm kết quả
Số thứ tự Tên Đội Quốc gia Giải đấu
1 TeamMyth Ai Cập CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL, CFS Summer Championship 2022, CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL
2 Anubis Gaming Ai Cập CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL
3 Imperial Brazil CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL, CFS Summer Championship 2022, CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL
4 Black Dragons Brazil CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL, CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL
5 Extenzy Gaming Brazil CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL
6 Lazarus Châu Âu ( EU ) CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL, CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL
7 SGJ Gaming Philippines CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL
8 ALL GAMERS Trung Quốc CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL, CFS Summer Championship 2022, CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL
9 BaiSha Gaming Trung Quốc CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL, CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL
10 Q9 E-sports Club Trung Quốc CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL
11 CELEBe.2L Việt Nam CFEL 2022 Season 1, CFEL 2021 Season 2, CFS Summer Championship 2022, CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL, CFEL 2022 Season 2, CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL
12 RANKING GAMING Việt Nam CFEL 2022 Season 1, CFEL 2022 Season 2, CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL