Giải đấu

Danh sách đội

Tìm Đội
Giải đấu
Tìm kiếm
Tìm kết quả
Số thứ tự Tên Đội Quốc gia Giải đấu
1 TeamMyth Ai Cập CFS 2021
2 Imperial Brazil CFS 2021
3 Black Dragons Brazil CFS 2021
4 Lazarus Châu Âu ( EU ) CFS 2021
5 ALL GAMERS Trung Quốc CFS 2021
6 BaiSha Gaming Trung Quốc CFS 2021
7 Vua Lengend Việt Nam CFEL 2021 Season 1
8 RankingCFVN Việt Nam CFEL 2021 Season 1
9 PG.eSport Việt Nam CFEL 2021 Season 1
10 Legacy Esport Việt Nam CFEL 2021 Season 1, CFEL 2021 Season 2
11 LastLegends Việt Nam CFEL 2021 Season 1, CFEL 2022 Season 1
12 HiddenGEM Việt Nam CFEL 2021 Season 1
13 Gods Univeser Việt Nam CFEL 2021 Season 1
14 DeathWish Việt Nam CFEL 2021 Season 1
15 PG GAMING Việt Nam CFEL 2021 Season 2
16 CLAN VUA Việt Nam CFEL 2021 Season 2, CLAN WAR 2021
17 PG CLUB Việt Nam CLAN WAR 2021, CFEL 2021 Season 2, CSC 2022 Season 1
18 RANKING CFVN Việt Nam CFEL 2021 Season 2
19 RANKING ESPORTS Việt Nam CFEL 2021 Season 2, CSC 2022 Season 1, CLAN WAR 2021, CFEL 2022 Season 1
20 CELEBe.2L Việt Nam CFEL 2022 Season 1, CFS 2021, CFEL 2021 Season 2
21 ROMBOSS CFVN Việt Nam CFEL 2021 Season 2, CLAN WAR 2021
22 Thạch Thất HN Việt Nam CLAN WAR 2021
23 77BossGamerr Việt Nam CLAN WAR 2021
24 SS.ShaDy.RR Việt Nam CLAN WAR 2021
25 LASTSTART75 Việt Nam CLAN WAR 2021
26 T0P100RANK Việt Nam CLAN WAR 2021
27 JUST FOR FUN Việt Nam CLAN WAR 2021
28 Heroking Việt Nam CLAN WAR 2021, CSC 2022 Season 1, CFEL 2022 Season 1
29 SUPERxNOOBS Việt Nam CLAN WAR 2021
30 SINE Việt Nam CLAN WAR 2021
31 WCGSouth Việt Nam CLAN WAR 2021
32 LUONVUITUOI Việt Nam CLAN WAR 2021
33 NETVINHTHUY Việt Nam CLAN WAR 2021
34 4FGAMMING Việt Nam CLAN WAR 2021
35 GameCenters Việt Nam CLAN WAR 2021
36 HOMExKILLER Việt Nam CLAN WAR 2021, CLAN WAR 2022
37 CSTxHOTBOYx Việt Nam CLAN WAR 2021
38 PR0DA Việt Nam CLAN WAR 2021
39 GeniusRoyal Việt Nam CLAN WAR 2021
40 FairyTail Việt Nam CLAN WAR 2021
41 SNoRules Việt Nam CLAN WAR 2021
42 Richie Việt Nam CLAN WAR 2021
43 FirstCaoBang Việt Nam CLAN WAR 2021
44 LS75 Việt Nam CLAN WAR 2021
45 SWxGAMING Việt Nam CLAN WAR 2021
46 DragonArena Việt Nam CLAN WAR 2021
47 DeadFantasy Việt Nam CLAN WAR 2021
48 GoldenClub Việt Nam CLAN WAR 2021
49 Action Việt Nam CLAN WAR 2021
50 Uni.RevivaL Việt Nam CLAN WAR 2021
51 TheFoxGamming Việt Nam CLAN WAR 2021
52 PGx2021 Việt Nam CLAN WAR 2021
53 TeamTinhLe Việt Nam CLAN WAR 2021, CLAN WAR 2022
54 ROMBOSSTEAM Việt Nam CLAN WAR 2021
55 ROMBOSSnavi Việt Nam CLAN WAR 2021
56 HawkEyes1st Việt Nam CLAN WAR 2021
57 Large Family Việt Nam CLAN WAR 2021
58 XomGo Việt Nam CLAN WAR 2021
59 HeightWeight Toxic Việt Nam CLAN WAR 2021
60 HeightWeight Onlan Việt Nam CLAN WAR 2021
61 ParadiseE Việt Nam CLAN WAR 2021
62 PG.Atula Việt Nam CLAN WAR 2021
63 ONE TEAM Việt Nam CFS 2021
64 Wisk Việt Nam CLAN WAR 2022
65 THBNQQ.2020 Việt Nam CLAN WAR 2022
66 Ranking.ThầyÔngNội Việt Nam CLAN WAR 2022
67 Bumerang Việt Nam CLAN WAR 2022
68 SjxTyNinePro Việt Nam CLAN WAR 2022
69 Sempaii Việt Nam CLAN WAR 2022
70 Golden.Club Việt Nam CLAN WAR 2022
71 SuperTitans Việt Nam CLAN WAR 2022, CSC 2022 Season 1
72 The Last Wolf Việt Nam CLAN WAR 2022, CSC 2022 Season 1
73 ARTEMIS Việt Nam CLAN WAR 2022
74 GOLDEN FIVE Việt Nam CLAN WAR 2022
75 FLASH Việt Nam CLAN WAR 2022
76 Pro TẤU HÀI Esport Việt Nam CLAN WAR 2022
77 BIENHOACLUB Việt Nam CLAN WAR 2022
78 PG Hạ Vy Việt Nam CLAN WAR 2022
79 DeathWissh Việt Nam CLAN WAR 2022
80 APOLLO Việt Nam CLAN WAR 2022
81 HawkGaming Việt Nam CLAN WAR 2022
82 PleaseD0nate Việt Nam CLAN WAR 2022
83 PG.Fake Việt Nam CLAN WAR 2022, CSC 2022 Season 1
84 Dpoet.RK Việt Nam CLAN WAR 2022
85 AURA Việt Nam CLAN WAR 2022
86 Avengers Việt Nam CLAN WAR 2022
87 ATHENA Việt Nam CLAN WAR 2022
88 HERA Việt Nam CLAN WAR 2022
89 Pro 4FUN Esport Việt Nam CLAN WAR 2022
90 Ôi Bạn Ơi Việt Nam CLAN WAR 2022
91 PANTHEON Việt Nam CLAN WAR 2022
92 ROMBOSSCFVN Việt Nam CLAN WAR 2022, CSC 2022 Season 1
93 UnbeatenOKK Việt Nam CLAN WAR 2022
94 HERCULES Việt Nam CLAN WAR 2022
95 CSCĐ.CF Việt Nam CLAN WAR 2022
96 KING Freedom Việt Nam CLAN WAR 2022, CSC 2022 Season 1, CFEL 2022 Season 1
97 LastLegends 4.0 Việt Nam CLAN WAR 2022
98 KindRegards Việt Nam CLAN WAR 2022
99 DefaultWorld Việt Nam CLAN WAR 2022
100 Avenger 2 Việt Nam CLAN WAR 2022
101 ROMBOSSCFVN HN Việt Nam CLAN WAR 2022
102 Her0KinG Hanoi Việt Nam CLAN WAR 2022
103 Smilegames Việt Nam CLAN WAR 2022
104 PG HAI LÚA Việt Nam CLAN WAR 2022
105 ZEUS Việt Nam CLAN WAR 2022
106 ClanVua_Nhube Việt Nam CLAN WAR 2022
107 FREEWIN #2 Việt Nam CLAN WAR 2022
108 G2 Đột Kích Việt Nam CLAN WAR 2022
109 PRO TEAM Việt Nam CLAN WAR 2022
110 CLAN VUA 2022 Việt Nam CLAN WAR 2022, CSC 2022 Season 1
111 CFSince2008 Việt Nam CLAN WAR 2022
112 HTNDD.2022 Việt Nam CLAN WAR 2022
113 Ranger6789 (Nhóm phụ) Việt Nam CLAN WAR 2022
114 LVC 12A13 Việt Nam CLAN WAR 2022
115 Assasin5star Việt Nam CLAN WAR 2022
116 LAST LEGENDS ESPORT Việt Nam CLAN WAR 2022, CSC 2022 Season 1
117 DH.386 Việt Nam CLAN WAR 2022
118 1TranDiVe Việt Nam CLAN WAR 2022
119 Young2L Việt Nam CLAN WAR 2022
120 WINEANDGIRL Việt Nam CLAN WAR 2022
121 VuaVolt Việt Nam CLAN WAR 2022
122 ProEsport Việt Nam CLAN WAR 2022, CSC 2022 Season 1
123 Lolita.CF Việt Nam CLAN WAR 2022
124 INLxEsports Việt Nam CLAN WAR 2022
125 FREEWIN #4 Việt Nam CLAN WAR 2022
126 Height Weight Việt Nam CLAN WAR 2022
127 BeerHN Việt Nam CLAN WAR 2022, CSC 2022 Season 1
128 Hảo Team Việt Nam CLAN WAR 2022
129 Chó 7 Món Việt Nam CLAN WAR 2022
130 24hRank Việt Nam CLAN WAR 2022
131 RespectPeace Việt Nam CLAN WAR 2022
132 PRO GAMER Việt Nam CLAN WAR 2022
133 KINGxKONG Việt Nam CLAN WAR 2022
134 DNTPQ.2022 Việt Nam CLAN WAR 2022
135 1stKingZone Việt Nam CLAN WAR 2022
136 FREEWIN #3 Việt Nam CLAN WAR 2022
137 Hawk.RK Việt Nam CLAN WAR 2022
138 PG ROSE Việt Nam CLAN WAR 2022, CSC 2022 Season 1
139 CUPID Việt Nam CLAN WAR 2022
140 GeniusCT Việt Nam CLAN WAR 2022
141 LegendSolar Việt Nam CLAN WAR 2022
142 2Chiem1Clan Việt Nam CLAN WAR 2022
143 RK Never die Việt Nam CLAN WAR 2022
144 RealFlyCFVN Việt Nam CLAN WAR 2022
145 ReturnCTV Việt Nam CLAN WAR 2022, CSC 2022 Season 1
146 Windsor Việt Nam CLAN WAR 2022
147 LastLegends C2L Việt Nam CLAN WAR 2022
148 Ranking.ĐiBụi Việt Nam CLAN WAR 2022
149 Unstoppable Việt Nam CLAN WAR 2022
150 POSEIDON Việt Nam CLAN WAR 2022
151 ReturnCTV(Team2) Việt Nam CLAN WAR 2022
152 LastLegends2.0 Việt Nam CLAN WAR 2022
153 Swat.1st Việt Nam CLAN WAR 2022
154 3G Stars Việt Nam CLAN WAR 2022
155 Ối Zời Ơi Việt Nam CLAN WAR 2022
156 HERMES Việt Nam CLAN WAR 2022
157 MagicHandsXX Việt Nam CLAN WAR 2022
158 VictoryTeams Việt Nam CLAN WAR 2022
159 EROS Việt Nam CLAN WAR 2022
160 ThePervert Việt Nam CLAN WAR 2022
161 ARES Việt Nam CLAN WAR 2022
162 FREEWIN #6 Việt Nam CLAN WAR 2022
163 5 SECONDS Việt Nam CLAN WAR 2022, CSC 2022 Season 1
164 Ranking.Noob Việt Nam CLAN WAR 2022
165 TEAM TWO Việt Nam CLAN WAR 2022
166 7R0OUNDSSC4 Việt Nam CLAN WAR 2022
167 Daddys Việt Nam CLAN WAR 2022
168 PlaygirlStar Việt Nam CLAN WAR 2022, CSC 2022 Season 1
169 HADES Việt Nam CLAN WAR 2022
170 FREEWIN #5 Việt Nam CLAN WAR 2022
171 HawkEsports Việt Nam CLAN WAR 2022
172 HELIOS Việt Nam CLAN WAR 2022
173 SPELL Việt Nam CLAN WAR 2022
174 RANKING GAMING Việt Nam CFEL 2022 Season 1
175 LE HEROKING Việt Nam CFEL 2022 Season 1
176 ROMBOSS CFVN  Việt Nam CFEL 2022 Season 1