Giải đấu

Danh sách đội

Tìm Đội
Giải đấu
Tìm kiếm
Tìm kết quả
Số thứ tự Tên Đội Quốc gia Giải đấu
1 LastLegends Việt Nam CFEL 2021 Season 1, CFEL 2022 Season 1, CFVL 2024 Season 1
2 PodSanda Việt Nam CLAN WAR 2021, CFEL 2022 Season 1, CSC 2022 Season 1, CFS 2023 Vietnam Qualifiers, CFVL 2023 Season 1, CSC 2023 Season 2, CFEL 2022 Season 2, CSC 2022 Season 2, CFVL 2023 Season 2, CFVL 2024 Season 1
3 Ranking Esports Việt Nam CFEL 2022 Season 1, CFEL 2022 Season 2, CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL, CFS 2023 Vietnam Qualifiers, CFS APAC Series Autumn 2023, CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL, CFS APAC Series Summer 2023, CFS Summer Championship 2023, CFVL 2023 Season 2, CFVL 2023 Season 1, CFVL 2024 Season 1
4 Buồng Chuối Việt Nam CLAN WAR 2023, CSC 2024 Season 1, CLAN WAR 2024 Season 1, CFVL 2024 Season 1, CSC 2023 Season 1, CSC 2023 Season 2
5 DK Gaming Việt Nam CSC 2024 Season 1, CFVL 2024 Season 1
6 Team Alotus Việt Nam CFVL 2024 Season 1
7 TT Esports Ranking Việt Nam CFVL 2024 Season 1
8 Carahouse.Esports Việt Nam CFVL 2024 Season 1