Giải đấu

Giải đấu

CFEL CFEL 2022 Season 1

  • Ngày05/03/2022 - 06/12/2022
  • Chủ nhàViệt Nam
  • Tham dự8
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng

Giải đấu CFEL 2022 Season 1

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
03-05(Thứ Ba) 19:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 1 0-2
  20:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 2 2-0
04-05(Thứ Tư) 20:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 4 2-0
05-05(Thứ Năm) 20:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 2 1-1
06-05(Thứ Sáu) 19:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 3 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 4 2-0
07-05(Thứ Bảy) 19:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 1 0-2
  20:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 2 0-2
08-05(Chủ nhật) 19:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 3 2-0
09-05(Thứ Hai) 20:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 2 2-0
10-05(Thứ Ba) 19:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 3 1-1
  20:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 4 2-0
11-05(Thứ Tư) 20:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 2 2-0
12-05(Thứ Năm) 19:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 3 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 4 1-1
23-05(Thứ Hai) 20:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 2 0-2
24-05(Thứ Ba) 19:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 3 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 4 2-0
25-05(Thứ Tư) 20:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 2 0-2
26-05(Thứ Năm) 19:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 3 1-1
  20:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi - Trận 4 2-0
27-05(Thứ Sáu) 19:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về - Trận 1 0-2
  20:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về - Trận 2 1-1
28-05(Thứ Bảy) 20:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về - Trận 4 2-0
29-05(Chủ nhật) 20:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về - Trận 2 0-2
30-05(Thứ Hai) 19:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về - Trận 3 2-0
  20:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về - Trận 4 2-0
31-05(Thứ Ba) 19:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về - Trận 1 0-2
  19:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về - Trận 2 1-1
01-06(Thứ Tư) 19:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về - Trận 3 2-0