Giải đấu

Giải đấu

CFVN Championship CSC 2022 Season 1

  • Ngày16/03/2022 - 03/04/2022
  • Chủ nhàVTC ONLINE
  • Tham dự16
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng

Giải đấu CSC 2022 Season 1

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
15-03(Thứ Ba) 19:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG A - Trận 1 2-1
  20:30 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG A - Trận 2 2-0
16-03(Thứ Tư) 19:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG A - Trận 3 2-0
  20:30 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG A - Trận 4 2-1
  21:30 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG A - Trận 5 2-1
17-03(Thứ Năm) 20:30 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG B - Trận 2 0-2
18-03(Thứ Sáu) 20:30 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG B - Trận 4 2-1
  21:30 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG B - Trận 5 2-0
19-03(Thứ Bảy) 19:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG C - Trận 1 0-2
  20:30 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG C - Trận 2 0-2
20-03(Chủ nhật) 19:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG C - Trận 3 2-0
  20:30 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG C - Trận 4 2-0
  21:30 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG C - Trận 5 0-2
22-03(Thứ Ba) 19:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG D - Trận 1 2-0
  20:30 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG D - Trận 2 0-2
23-03(Thứ Tư) 19:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG D - Trận 3 2-0
  20:30 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG D - Trận 4 0-2
  21:30 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG D - Trận 5 2-0
26-03(Thứ Bảy) 19:00 CSC 2022 Season 1 TỨ KẾT - Trận 1 1-2
27-03(Chủ nhật) 19:00 CSC 2022 Season 1 TỨ KẾT - Trận 3 2-0
  20:30 CSC 2022 Season 1 TỨ KẾT - Trận 4 2-0
01-04(Thứ Sáu) 20:30 CSC 2022 Season 1 BÁN KẾT - Trận 2 2-0
03-04(Chủ nhật) 20:30 CSC 2022 Season 1 CHUNG KẾT - Trận 0 1-3