Giải đấu

Giải đấu

CLAN WAR CLAN WAR 2022

  • Ngày19/01/2022 - 20/02/2022
  • Chủ nhàVTC ONLINE
  • Tham dự128
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng

Giải đấu CLAN WAR 2022

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
19-01(Thứ Tư) 00:00 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 6 0-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 7 6-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 8 10-9
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 1 10-3
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 2 10-0
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 3 10-3
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 4 5-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 5 10-2
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 9 0-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 10 3-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 11 10-6
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 12 10-1
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 13 10-6
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 14 0-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 15 10-0
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 16 0-10
20-01(Thứ Năm) 19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 17 0-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 18 10-6
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 19 10-4
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 20 10-3
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 21 10-9
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 22 4-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 23 0-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 24 0-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 36 10-3
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 25 1-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 26 10-0
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 27 4-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 28 2-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 29 10-6
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 30 3-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 31 0-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 32 0-10
22-01(Thứ Bảy) 19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 33 10-0
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 34 10-4
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 35 10-0
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 37 10-0
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 38 1-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 39 10-0
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 40 10-8
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 41 10-2
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 42 10-0
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 43 7-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 44 10-0
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 45 10-2
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 46 10-0
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 47 0-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 48 10-4
23-01(Chủ nhật) 19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 49 10-0
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 50 10-5
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 51 0-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 52 10-0
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 53 6-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 54 1-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 55 0-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI - Trận 56 10-0
14-02(Thứ Hai) 19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 1 10-2
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 2 2-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 3 10-0
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 4 0-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 5 1-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 6 2-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 7 10-1
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 8 10-0
15-02(Thứ Ba) 19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 9 10-1
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 10 5-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 11 2-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 12 0-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 13 7-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 14 10-2
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 15 7-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 16 0-10
16-02(Thứ Tư) 19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 17 10-3
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 18 8-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 19 0-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 20 1-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 21 7-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 22 0-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 23 9-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 24 1-10
17-02(Thứ Năm) 19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 25 10-5
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 26 10-2
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 27 5-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 28 10-9
18-02(Thứ Sáu) 19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 1 5-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 2 10-7
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 3 10-5
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 4 2-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 5 10-6
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 6 0-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 7 0-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 8 10-6
19-02(Thứ Bảy) 19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 9 10-6
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 10 10-6
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 11 10-4
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 12 7-10
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 14 10-0
  19:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 13 4-10
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 15 10-8
  20:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG - Trận 16 5-10