Giải đấu

Giải đấu

CFS CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL

  • Ngày01/12/2021 - 05/12/2021
  • Chủ nhàCFS
  • Tham dự8
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL 1 300,000 USD
2 150,000 USD
3 110,000 USD
4 80,000 USD
5 60,000 USD
6 60,000 USD
7 50,000 USD
8 50,000 USD
Tổng giải thưởng 860,000 USD

Giải đấu CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
01-12(Thứ Tư) 12:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG A - NGÀY 1 - Trận 1 2-0
  14:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 1 - Trận 2 2-1
  16:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG A - NGÀY 1 - Trận 3 2-0
  18:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 1 - Trận 4 0-2
02-12(Thứ Năm) 12:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 2 - Trận 1 2-1
  14:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG A - NGÀY 2 - Trận 2 0-2
  16:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 2 - Trận 3 0-2
  18:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG A - NGÀY 2 - Trận 4 0-2
03-12(Thứ Sáu) 12:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG A - NGÀY 3 - Trận 1 0-2
  14:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 3 - Trận 2 2-0
  16:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG A - NGÀY 3 - Trận 3 0-2
  18:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 3 - Trận 4 0-2
04-12(Thứ Bảy) 12:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL BÁN KẾT 1 - Trận 1 0-3
  16:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL BÁN KẾT 2 - Trận 2 3-2
05-12(Chủ nhật) 13:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL TRANH 3-4 - Trận 1 1-3
  17:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL CHUNG KẾT - Trận 2 3-1