Giải đấu

Giải đấu

CFEL CFEL 2021 Season 2

  • Ngày04/09/2021 - 10/10/2021
  • Chủ nhàViệt Nam
  • Tham dự8
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CFEL 2021 Season 2 1 100,000,000 VNĐ
2 40,000,000 VNĐ
3 30,000,000 VNĐ
4 - 8 10,000,000 VNĐ
Tổng giải thưởng 220,000,000 VNĐ

Giải đấu CFEL 2021 Season 2

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
04-09(Thứ Bảy) 20:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 2 2-0
05-09(Chủ nhật) 20:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 4 2-0
07-09(Thứ Ba) 19:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 1 2-0
08-09(Thứ Tư) 19:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 3 1-1
09-09(Thứ Năm) 20:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 2 2-0
10-09(Thứ Sáu) 19:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 3 0-2
11-09(Thứ Bảy) 19:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 1 1-1
  20:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 2 1-0
14-09(Thứ Ba) 19:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 1 0-2
15-09(Thứ Tư) 20:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 4 1-1
16-09(Thứ Năm) 19:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 1 1-1
  20:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 2 2-0
17-09(Thứ Sáu) 20:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 4 2-0
19-09(Chủ nhật) 19:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 3 0-2
  20:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 4 1-1
21-09(Thứ Ba) 20:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 2 1-1
22-09(Thứ Tư) 20:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 4 2-0
23-09(Thứ Năm) 19:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 1 2-0
24-09(Thứ Sáu) 19:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 3 1-1
25-09(Thứ Bảy) 19:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 2 2-0
26-09(Chủ nhật) 19:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 3 1-1
28-09(Thứ Ba) 19:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 1 2-0
  20:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 2 2-0
01-10(Thứ Sáu) 20:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 4 2-0
02-10(Thứ Bảy) 19:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 1 0-2
  20:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 2 2-0
03-10(Chủ nhật) 20:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 4 2-0
04-10(Thứ Hai) 19:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 1 1-1
06-10(Thứ Tư) 19:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 3 0-2
  20:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng - Trận 4 2-0
09-10(Thứ Bảy) 19:00 CFEL 2021 Season 2 PLAY OFF - Trận 1 2-1
  21:00 CFEL 2021 Season 2 PLAY OFF - Trận 2 2-0
10-10(Chủ nhật) 20:00 CFEL 2021 Season 2 CHUNG KẾT - Trận 1 0-2