Giải đấu

Giải đấu

CLAN WAR CLAN WAR 2021

  • Ngày09/08/2021 - 12/08/2021
  • Chủ nhàViệt Nam
  • Tham dự45
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng

Giải đấu CLAN WAR 2021

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
09-08(Thứ Hai) 07:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 1 1-0
  19:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 2 0-1
  19:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 3 0-1
  19:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 4 1-0
  19:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 5 0-1
  20:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 6 0-1
  20:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 7 1-0
  20:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 8 0-1
  20:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 9 0-1
10-08(Thứ Ba) 19:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 11 1-0
  19:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 12 0-1
  19:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 13 0-1
  19:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 14 1-0
  19:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 15 1-0
  19:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 16 1-0
  20:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 17 1-0
  20:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 18 1-0
  20:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 19 1-0
  20:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng - Trận 20 0-1
11-08(Thứ Tư) 19:00 CLAN WAR 2021 Vòng 24 đội - Trận 22 0-1
  19:00 CLAN WAR 2021 Vòng 24 đội - Trận 23 0-1
  19:00 CLAN WAR 2021 Vòng 24 đội - Trận 24 0-1
  20:00 CLAN WAR 2021 Vòng 24 đội - Trận 25 1-0
12-08(Thứ Năm) 19:00 CLAN WAR 2021 Vòng 24 đội - Trận 28 1-0
  19:00 CLAN WAR 2021 Vòng 24 đội - Trận 29 1-0
  19:00 CLAN WAR 2021 Vòng 24 đội - Trận 30 1-0
  20:00 CLAN WAR 2021 Vòng 24 đội - Trận 31 1-0
  20:00 CLAN WAR 2021 Vòng 24 đội - Trận 32 1-0