Giải đấu

Giải đấu

CFEL CFEL 2022 Season 2

  • Ngày07/09/2022 - 16/10/2022
  • Chủ nhàVTC ONLINE
  • Tham dự8
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CFEL 2022 Season 2 1 100,000,000 VNĐ
2 50,000,000 VNĐ
3 30,000,000 VNĐ
4 20,000,000 VNĐ
5-6 10,000,000 VNĐ
7-8 5,000,000 VNĐ
Tổng giải thưởng 230,000,000 VNĐ

Giải đấu CFEL 2022 Season 2

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
07-09(Thứ Tư) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 - Trận 1 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 - Trận 2 2-0
08-09(Thứ Năm) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 - Trận 3 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 - Trận 4 2-0
09-09(Thứ Sáu) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 - Trận 1 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 - Trận 2 2-0
10-09(Thứ Bảy) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 - Trận 3 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 - Trận 4 1-1
11-09(Chủ nhật) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 - Trận 1 0-2
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 - Trận 2 0-2
12-09(Thứ Hai) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 - Trận 3 0-2
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 - Trận 4 1-1
13-09(Thứ Ba) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 - Trận 1 0-2
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 - Trận 2 0-2
14-09(Thứ Tư) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 - Trận 3 0-2
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 - Trận 4 2-0
15-09(Thứ Năm) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 - Trận 1 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 - Trận 2 0-2
16-09(Thứ Sáu) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 - Trận 3 1-1
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 - Trận 4 1-1
17-09(Thứ Bảy) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 - Trận 1 1-1
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 - Trận 2 2-0
18-09(Chủ nhật) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 - Trận 3 1-1
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 - Trận 4 2-0
19-09(Thứ Hai) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 - Trận 1 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 - Trận 2 0-2
20-09(Thứ Ba) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 - Trận 3 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 - Trận 4 0-2
21-09(Thứ Tư) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 - Trận 1 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 - Trận 2 2-0
22-09(Thứ Năm) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 - Trận 3 1-1
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 - Trận 4 1-1
23-09(Thứ Sáu) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 - Trận 1 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 - Trận 2 1-1
24-09(Thứ Bảy) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 - Trận 3 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 - Trận 4 2-0
25-09(Chủ nhật) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 - Trận 1 1-1
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 - Trận 2 1-1
26-09(Thứ Hai) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 - Trận 3 0-2
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 - Trận 4 0-2
27-09(Thứ Ba) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 - Trận 1 0-2
28-09(Thứ Tư) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 - Trận 3 1-1
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 - Trận 4 2-0
29-09(Thứ Năm) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 - Trận 1 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 - Trận 2 0-2
30-09(Thứ Sáu) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 - Trận 3 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 - Trận 4 2-0
01-10(Thứ Bảy) 17:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 - Trận 2 0-2
  19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 - Trận 1 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 - Trận 2 1-1
02-10(Chủ nhật) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 - Trận 3 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 - Trận 4 0-2
03-10(Thứ Hai) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 - Trận 1 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 - Trận 2 0-2
04-10(Thứ Ba) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 - Trận 3 2-0
  20:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 - Trận 4 1-1
06-10(Thứ Năm) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | PLAY-OFF - Trận 1 0-2
  20:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | PLAY-OFF - Trận 2 1-2
07-10(Thứ Sáu) 19:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 Chung kết - Trận 1 0-3