Giải đấu

Giải đấu

CFEL CFVL 2024 Season 2

  • Ngày01/07/2024 - 04/08/2024
  • Chủ nhàVTC Online
  • Tham dự8
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng

Giải đấu CFVL 2024 Season 2

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
01-07(Thứ Hai) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 1 lượt đi - Trận 1 2-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 1 lượt đi - Trận 2 1-1
03-07(Thứ Tư) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 2 lượt đi - Trận 1 2-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 2 lượt đi - Trận 2 1-1
04-07(Thứ Năm) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 2 lượt đi - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 2 lượt đi - Trận 4 2-0
05-07(Thứ Sáu) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 3 lượt đi - Trận 1 0-2
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 3 lượt đi - Trận 2 2-0
06-07(Thứ Bảy) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 3 lượt đi - Trận 3 2-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 3 lượt đi - Trận 4 2-0
07-07(Chủ nhật) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 4 lượt đi - Trận 1 0-2
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 4 lượt đi - Trận 2 2-0
08-07(Thứ Hai) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 4 lượt đi - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 4 lượt đi - Trận 4 0-2
09-07(Thứ Ba) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 5 lượt đi - Trận 1 2-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 5 lượt đi - Trận 2 2-0
10-07(Thứ Tư) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 5 lượt đi - Trận 3 2-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 5 lượt đi - Trận 4 2-0
11-07(Thứ Năm) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 6 lượt đi - Trận 1 2-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 6 lượt đi - Trận 2 0-2
12-07(Thứ Sáu) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 6 lượt đi - Trận 3 2-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 6 lượt đi - Trận 4 2-0
13-07(Thứ Bảy) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 7 lượt đi - Trận 1 2-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 7 lượt đi - Trận 2 1-1
14-07(Chủ nhật) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 7 lượt đi - Trận 3 0-2
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 7 lượt đi - Trận 4 1-1
15-07(Thứ Hai) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 8 lượt về - Trận 1 1-1
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 8 lượt về - Trận 2 0-2
16-07(Thứ Ba) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 8 lượt về - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 8 lượt về - Trận 4 0-2
17-07(Thứ Tư) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 8 lượt về - Trận 1 2-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 8 lượt về - Trận 2 2-0
18-07(Thứ Năm) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 9 lượt về - Trận 3 0-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 9 lượt về - Trận 4 0-0
19-07(Thứ Sáu) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 9 lượt về - Trận 1 0-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 9 lượt về - Trận 2 0-0
20-07(Thứ Bảy) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 10 lượt về - Trận 3 0-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 10 lượt về - Trận 4 0-0
21-07(Chủ nhật) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 10 lượt về - Trận 1 0-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 10 lượt về - Trận 2 0-0
22-07(Thứ Hai) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 11 lượt về - Trận 3 0-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 11 lượt về - Trận 4 0-0
23-07(Thứ Ba) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 11 lượt về - Trận 1 0-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 11 lượt về - Trận 2 0-0
24-07(Thứ Tư) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 12 lượt về - Trận 3 0-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 12 lượt về - Trận 4 0-0
25-07(Thứ Năm) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 12 lượt về - Trận 1 0-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 12 lượt về - Trận 2 0-0
26-07(Thứ Sáu) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 13 lượt về - Trận 3 0-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 13 lượt về - Trận 4 0-0
27-07(Thứ Bảy) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 13 lượt về - Trận 1 0-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 13 lượt về - Trận 2 0-0
28-07(Chủ nhật) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 14 lượt về - Trận 3 0-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 14 lượt về - Trận 4 0-0
29-07(Thứ Hai) 19:00 CFVL 2024 Season 2 Vòng 14 lượt về - Trận 1 0-0
  20:30 CFVL 2024 Season 2 Vòng 14 lượt về - Trận 2 0-0