Giải đấu

Giải đấu

CFVN Championship CSC 2024 Season 2

  • Ngày11/06/2024 - 16/06/2024
  • Chủ nhàVTCOnline
  • Tham dự14
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CSC 2024 Season 2 1 40,000,000 VNĐ
2 25,000,000 VNĐ
3 15,000,000 VNĐ
4 10,000,000 VNĐ
5-8 2,500,000 VNĐ
Tổng giải thưởng 100,000,000 VNĐ

Giải đấu CSC 2024 Season 2

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
11-06(Thứ Ba) 18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng A - Trận 1 2-0
  18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng B - Trận 2 2-0
  18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng B - Trận 3 2-1
  18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng C - Trận 4 0-2
  18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng C - Trận 5 0-2
  18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng D - Trận 6 0-2
  20:00 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng A - Trận 7 2-0
  20:00 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng B - Trận 8 2-0
  20:00 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng C - Trận 9 2-0
  20:00 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng D - Trận 10 0-2
12-06(Thứ Tư) 18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng A - Trận 11 1-2
  18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng B - Trận 12 1-2
  18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng C - Trận 13 2-0
  18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng D - Trận 14 2-0
  20:00 CSC 2024 Season 2 Vòng loại bảng A - Trận 15 2-0
  20:00 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng C - Trận 16 1-2
13-06(Thứ Năm) 18:00 CSC 2024 Season 2 Vòng playoff - Trận 1 1-2
  20:00 CSC 2024 Season 2 Vòng playoff - Trận 2 2-1
14-06(Thứ Sáu) 18:00 CSC 2024 Season 2 Vòng playoff - Trận 3 2-0
  20:00 CSC 2024 Season 2 Vòng playoff - Trận 4 2-0
15-06(Thứ Bảy) 18:00 CSC 2024 Season 2 Vòng playoff - Trận 5 2-1
  20:00 CSC 2024 Season 2 Vòng playoff - Trận 6 2-0
16-06(Chủ nhật) 18:00 CSC 2024 Season 2 Tranh 3-4 - Trận 1 1-2
  20:00 CSC 2024 Season 2 Chung kết tổng - Trận 2 1-2