Giải đấu

Giải đấu

CFS CFSI 2024

  • Ngày07/05/2024 - 11/05/2024
  • Chủ nhàSmileGate Entertaiment
  • Tham dự6
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng

Giải đấu CFSI 2024

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
07-05(Thứ Ba) 15:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 1 - Trận 1 2-1
  17:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 1 - Trận 2 1-2
  19:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 1 - Trận 3 2-0
  21:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 1 - Trận 4 1-2
08-05(Thứ Tư) 15:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 2 - Trận 5 2-0
  17:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 2 - Trận 6 2-0
  19:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 2 - Trận 7 2-0
  19:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 2 - Trận 8 2-1
09-05(Thứ Năm) 15:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 3 - Trận 9 2-1
  19:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 3 - Trận 10 2-0
  21:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 3 - Trận 11 2-0
  21:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 3 - Trận 12 2-1
10-05(Thứ Sáu) 15:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 4 - Trận 13 2-0
  19:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 4 - Trận 14 2-0
  21:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 4 - Trận 15 2-0
11-05(Thứ Bảy) 00:00 CFSI 2024 Vòng playoff - Trận 3 0-3
  15:00 CFSI 2024 Vòng playoff - Trận 1 0-3
  18:00 CFSI 2024 Vòng playoff - Trận 2 2-3