Giải đấu

Giải đấu

CFS CFS APAC Series Spring 2024

  • Ngày24/04/2024 - 28/04/2024
  • Chủ nhàVTC Online
  • Tham dự6
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CFS APAC Series Spring 2024 1 1,000,000,000 VNĐ
2 500,000,000 VNĐ
3 350,000,000 VNĐ
4 250,000,000 VNĐ
5 200,000,000 VNĐ
6 200,000,000 VNĐ
Tổng giải thưởng 2,500,000,000 VNĐ

Giải đấu CFS APAC Series Spring 2024

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
24-04(Thứ Tư) 15:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng - Trận 1 1-2
  17:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng - Trận 2 2-1
  19:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng - Trận 3 2-0
  21:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng - Trận 4 2-0
25-04(Thứ Năm) 15:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng - Trận 5 2-1
  17:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng - Trận 6 2-0
  19:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng - Trận 7 0-2
  21:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng - Trận 8 2-0
26-04(Thứ Sáu) 15:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng - Trận 9 2-1
  17:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng - Trận 10 0-2
  19:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng - Trận 11 1-2
  21:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng - Trận 12 2-0
27-04(Thứ Bảy) 15:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng - Trận 13 2-0
  17:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng - Trận 14 0-2
  19:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng - Trận 15 2-0
28-04(Chủ nhật) 15:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng playoff - Trận 1 2-1
  18:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng playoff - Trận 2 3-1
29-04(Thứ Hai) 20:30 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng playoff - Trận 3 3-1