Giải đấu

Giải đấu

CFEL CFVL 2024 Season 1

  • Ngày18/03/2024 - 14/04/2024
  • Chủ nhàVTC Online
  • Tham dự8
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CFVL 2024 Season 1 1 960,000,000 VNĐ
2 480,000,000 VNĐ
3 360,000,000 VNĐ
4 240,000,000 VNĐ
5 144,000,000 VNĐ
6 96,000,000 VNĐ
7 72,000,000 VNĐ
8 48,000,000 VNĐ
Tổng giải thưởng 2,400,000,000 VNĐ

Giải đấu CFVL 2024 Season 1

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
18-03(Thứ Hai) 19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 1 lượt đi - Trận 1 0-2
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 1 lượt đi - Trận 2 0-2
19-03(Thứ Ba) 19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 1 lượt đi - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 1 lượt đi - Trận 4 2-0
20-03(Thứ Tư) 19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 2 lượt đi - Trận 5 1-1
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 2 lượt đi - Trận 6 2-0
21-03(Thứ Năm) 19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 2 lượt đi - Trận 7 2-0
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 2 lượt đi - Trận 8 1-1
22-03(Thứ Sáu) 17:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 3 lượt đi - Trận 9 0-2
  19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 3 lượt đi - Trận 10 0-2
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 3 lượt đi - Trận 11 1-1
23-03(Thứ Bảy) 17:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 3 lượt đi - Trận 12 0-2
  19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 4 lượt đi - Trận 13 1-1
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 4 lượt đi - Trận 14 2-0
24-03(Chủ nhật) 17:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 4 lượt đi - Trận 15 1-1
  19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 4 lượt đi - Trận 16 1-1
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 5 lượt đi - Trận 17 1-1
25-03(Thứ Hai) 17:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 5 lượt đi - Trận 18 0-2
  19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 5 lượt đi - Trận 19 0-2
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 5 lượt đi - Trận 20 0-2
26-03(Thứ Ba) 19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 6 lượt đi - Trận 21 1-1
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 6 lượt đi - Trận 22 2-0
27-03(Thứ Tư) 19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 6 lượt đi - Trận 23 2-0
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 6 lượt đi - Trận 24 1-1
28-03(Thứ Năm) 19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 7 lượt đi - Trận 25 2-0
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 7 lượt đi - Trận 26 0-2
29-03(Thứ Sáu) 19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 7 lượt đi - Trận 27 0-2
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 7 lượt đi - Trận 28 2-0
30-03(Thứ Bảy) 17:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 8 lượt về - Trận 1 2-0
  19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 8 lượt về - Trận 2 1-1
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 8 lượt về - Trận 3 2-0
31-03(Chủ nhật) 17:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 8 lượt về - Trận 4 2-0
  19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 9 lượt về - Trận 5 2-0
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 9 lượt về - Trận 6 0-2
01-04(Thứ Hai) 17:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 9 lượt về - Trận 3 0-2
  19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 9 lượt về - Trận 4 1-1
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 10 lượt về - Trận 5 2-0
02-04(Thứ Ba) 17:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 10 lượt về - Trận 2 1-1
  19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 10 lượt về - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 10 lượt về - Trận 4 1-1
03-04(Thứ Tư) 19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 11 lượt về - Trận 1 0-2
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 11 lượt về - Trận 2 1-1
04-04(Thứ Năm) 19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 11 lượt về - Trận 3 2-0
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 11 lượt về - Trận 4 0-2
06-04(Thứ Bảy) 17:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 12 lượt về - Trận 1 2-0
  19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 12 lượt về - Trận 2 1-1
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 12 lượt về - Trận 3 0-2
07-04(Chủ nhật) 17:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 12 lượt về - Trận 1 1-1
  19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 13 lượt về - Trận 2 1-1
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 3 0-2
08-04(Thứ Hai) 19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 13 lượt về - Trận 4 1-1
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 13 lượt về - Trận 5 0-2
09-04(Thứ Ba) 19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 14 lượt về - Trận 1 0-2
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 14 lượt về - Trận 2 2-0
10-04(Thứ Tư) 19:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 14 lượt về - Trận 3 0-2
  20:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 14 lượt về - Trận 4 0-2
12-04(Thứ Sáu) 14:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng playoff - Trận 1 3-0
  18:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng playoff - Trận 2 3-0
13-04(Thứ Bảy) 14:00 CFVL 2024 Season 1 Tranh 3-4 - Trận 1 3-1
  18:30 CFVL 2024 Season 1 Chung kết tổng - Trận 2 3-1