Giải đấu

Giải đấu

CFS CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL

  • Ngày01/12/2023 - 10/12/2023
  • Chủ nhàSmileGate Entertaiment
  • Tham dự12
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL 1 12,000,000,000 VNĐ
2 6,000,000,000 VNĐ
3 4,080,000,000 VNĐ
4 2,880,000,000 VNĐ
5-8 1,460,000,000 VNĐ
9-12 800,000,000 VNĐ
Tổng giải thưởng 34,000,000,000 VNĐ

Giải đấu CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
29-11(Thứ Tư) 14:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng A - Trận 1 2-1
  16:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng B - Trận 2 2-0
  18:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng C - Trận 3 2-0
30-11(Thứ Năm) 12:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng C - Trận 4 2-0
  14:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng B - Trận 5 0-2
  16:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng A - Trận 6 2-1
  18:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng B - Trận 7 2-0
01-12(Thứ Sáu) 12:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng A - Trận 8 2-0
  14:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng C - Trận 9 0-2
  16:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng A - Trận 10 0-2
  18:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng C - Trận 11 2-0
02-12(Thứ Bảy) 12:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng B - Trận 12 0-2
  14:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng C - Trận 13 0-2
  16:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng B - Trận 14 2-0
  18:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng A - Trận 15 2-0
03-12(Chủ nhật) 14:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng A - Trận 16 0-2
  16:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng B - Trận 17 2-0
  18:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng C - Trận 18 2-0
04-12(Thứ Hai) 14:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng Wild Cards - Trận 1 0-2
  16:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng Wild Cards - Trận 2 1-2
  18:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng Wild Cards - Trận 3 2-1
05-12(Thứ Ba) 14:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng knock out - Trận 1 3-0
  18:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng knock out - Trận 2 0-3
  18:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng knock out - Trận 4 3-2
06-12(Thứ Tư) 14:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng knock out - Trận 3 2-3
08-12(Thứ Sáu) 13:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng playoff - Trận 1 3-0
  16:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng playoff - Trận 2 3-0
09-12(Thứ Bảy) 10:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng playoff - Trận 3 3-0
  13:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng playoff - Trận 4 3-1
  18:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng playoff - Trận 5 3-0
10-12(Chủ nhật) 16:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng playoff - Trận 6 3-1