Giải đấu

Giải đấu

CLAN WAR CLAN WAR 2023

  • Ngày14/06/2023 - 21/06/2023
  • Chủ nhàVTCOnline
  • Tham dự88
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CLAN WAR 2023 1-11 8,000,000 VNĐ
Tổng giải thưởng 8,000,000 VNĐ

Giải đấu CLAN WAR 2023

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
14-06(Thứ Tư) 18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 1 0-1
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 2 0-1
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 3 1-0
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 4 0-1
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 7 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 8 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 5 0-1
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 6 1-0
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 9 1-0
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 10 1-0
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 11 1-0
15-06(Thứ Năm) 18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 12 0-1
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 13 1-0
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 14 1-0
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 15 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 16 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 17 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 18 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 19 0-1
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 20 0-1
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 21 0-1
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 22 1-0
16-06(Thứ Sáu) 18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 23 0-1
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 24 1-0
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 25 0-1
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 26 0-1
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 27 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 28 0-1
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 29 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 30 1-0
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 31 1-0
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 32 1-0
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 33 1-0
17-06(Thứ Bảy) 18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 34 0-1
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 35 0-1
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 37 0-1
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 38 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 39 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 40 0-1
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 41 1-0
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 42 1-0
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 43 1-0
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 - Trận 44 1-0
18-06(Chủ nhật) 18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 1 0-1
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 2 1-0
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 3 1-0
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 4 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 5 0-1
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 6 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 7 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 8 1-0
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 9 0-1
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 10 1-0
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 11 0-1
19-06(Thứ Hai) 18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 12 0-1
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 13 0-1
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 14 0-1
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 15 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 16 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 17 0-1
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 18 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 19 0-1
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 - Trận 20 0-1
21-06(Thứ Tư) 18:00 CLAN WAR 2023 Vòng Thăng Hạng - Trận 1 0-1
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng Thăng Hạng - Trận 2 1-0
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng Thăng Hạng - Trận 3 0-1
  18:00 CLAN WAR 2023 Vòng Thăng Hạng - Trận 4 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng Thăng Hạng - Trận 5 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng Thăng Hạng - Trận 6 1-0
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng Thăng Hạng - Trận 7 0-1
  19:00 CLAN WAR 2023 Vòng Thăng Hạng - Trận 8 0-1
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng Thăng Hạng - Trận 9 1-0
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng Thăng Hạng - Trận 10 0-1
  20:00 CLAN WAR 2023 Vòng Thăng Hạng - Trận 11 1-0