Giải đấu

Giải đấu

CFS CFS APAC Series Summer 2023

  • Ngày06/09/2023 - 11/09/2023
  • Chủ nhàSmileGate Entertaiment
  • Tham dự6
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CFS APAC Series Summer 2023 1 800,000,000 VNĐ
2 345,000,000 VNĐ
3 230,000,000 VNĐ
4 160,000,000 VNĐ
5 92,000,000 VNĐ
6 92,000,000 VNĐ
Tổng giải thưởng 1,719,000,000 VNĐ

Giải đấu CFS APAC Series Summer 2023

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
06-09(Thứ Tư) 15:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 1 - Trận 1 2-1
  17:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 1 - Trận 2 2-0
  19:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 1 - Trận 3 2-0
  20:20 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 1 - Trận 4 2-0
07-09(Thứ Năm) 15:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 2 - Trận 1 2-0
  17:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 2 - Trận 2 2-1
  19:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 2 - Trận 3 1-2
  21:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 2 - Trận 4 2-0
08-09(Thứ Sáu) 15:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 3 - Trận 1 0-2
  17:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 3 - Trận 2 1-2
  19:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 3 - Trận 3 0-2
  21:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 3 - Trận 4 2-0
09-09(Thứ Bảy) 15:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 4 - Trận 1 2-1
  17:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 4 - Trận 2 2-0
  19:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 4 - Trận 3 0-2
10-09(Chủ nhật) 15:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng playoff - Trận 1 3-0
  17:20 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng playoff - Trận 2 3-0
  19:40 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng playoff - Trận 3 1-3