Giải đấu

Giải đấu

CFS CFS Summer Championship 2023

  • Ngày21/08/2023 - 27/08/2023
  • Chủ nhàVTCOnline
  • Tham dự8
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CFS Summer Championship 2023 1 2,530,000,000 VNĐ
2 1,610,000,000 VNĐ
3 1,150,000,000 VNĐ
4 460,000,000 VNĐ
5 345,000,000 VNĐ
6 345,000,000 VNĐ
7 230,000,000 VNĐ
8 230,000,000 VNĐ
Tổng giải thưởng 18,285,000,000 VNĐ

Giải đấu CFS Summer Championship 2023

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
21-08(Thứ Hai) 15:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng bảng B - Trận 1 0-2
  17:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng A - Trận 2 0-2
  19:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng B - Trận 3 0-2
22-08(Thứ Ba) 15:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng A - Trận 4 2-0
  17:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng B - Trận 5 2-0
  19:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng A - Trận 6 2-0
23-08(Thứ Tư) 15:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng B - Trận 7 2-0
  17:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng A - Trận 8 2-0
  19:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng B - Trận 9 2-0
24-08(Thứ Năm) 15:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng A - Trận 10 2-0
  17:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng B - Trận 11 0-2
  19:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng A - Trận 12 1-2
25-08(Thứ Sáu) 15:00 CFS Summer Championship 2023 Semi-Final - Trận 1 3-0
  18:00 CFS Summer Championship 2023 Semi-Final - Trận 2 3-0
26-08(Thứ Bảy) 15:00 CFS Summer Championship 2023 Upper Bracket Final - Trận 1 3-0
  18:00 CFS Summer Championship 2023 Lower Bracket - Trận 1 2-3
27-08(Chủ nhật) 15:00 CFS Summer Championship 2023 Lower Bracket - Trận 2 3-0
  18:00 CFS Summer Championship 2023 Final - Trận 1 0-0