Giải đấu

Giải đấu

CFEL CFVL 2023 Season 2

  • Ngày24/07/2023 - 18/09/2023
  • Chủ nhàVTCOnline
  • Tham dự8
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CFVL 2023 Season 2 1 700,000,000 VNĐ
2 350,000,000 VNĐ
3 210,000,000 VNĐ
4 160,000,000 VNĐ
5 115,000,000 VNĐ
6 90,000,000 VNĐ
7 70,000,000 VNĐ
8 45,000,000 VNĐ
Tổng giải thưởng 1,740,000,000 VNĐ

Giải đấu CFVL 2023 Season 2

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
24-07(Thứ Hai) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 1 2-0
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 2 2-0
25-07(Thứ Ba) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 3 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 4 2-0
26-07(Thứ Tư) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 1 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 2 1-1
27-07(Thứ Năm) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 4 1-1
28-07(Thứ Sáu) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 1 2-0
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 2 0-2
29-07(Thứ Bảy) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 4 2-0
30-07(Chủ nhật) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 1 2-0
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 2 1-1
31-07(Thứ Hai) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 4 0-2
01-08(Thứ Ba) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 1 2-0
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 2 1-1
02-08(Thứ Tư) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 4 0-2
03-08(Thứ Năm) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 1 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 2 1-1
04-08(Thứ Sáu) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 3 2-0
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 4 0-2
05-08(Thứ Bảy) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 1 2-0
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 2 0-2
06-08(Chủ nhật) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 3 2-0
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi - Trận 4 1-1
08-08(Thứ Ba) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 1 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 2 2-0
09-08(Thứ Tư) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 3 2-0
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 4 2-0
10-08(Thứ Năm) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 1 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 2 1-1
11-08(Thứ Sáu) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 3 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 4 2-0
12-08(Thứ Bảy) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 1 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 2 1-1
13-08(Chủ nhật) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 4 2-0
30-08(Thứ Tư) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 1 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 2 2-0
31-08(Thứ Năm) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 3 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 4 0-2
01-09(Thứ Sáu) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 1 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 2 2-0
02-09(Thứ Bảy) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 4 0-2
12-09(Thứ Ba) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 1 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 2 1-1
13-09(Thứ Tư) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 3 2-0
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 4 0-2
14-09(Thứ Năm) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 1 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 2 1-1
15-09(Thứ Sáu) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về - Trận 4 1-1
16-09(Thứ Bảy) 18:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng playoff - Trận 1 2-1
  20:05 CFVL 2023 Season 2 Vong Playoff - Trận 2 0-2
17-09(Chủ nhật) 19:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng playoff - Trận 3 3-2