Giải đấu

Giải đấu

CFS CFS APAC Series Spring 2023

  • Ngày26/04/2023 - 30/04/2023
  • Chủ nhàSmileGate Entertaiment
  • Tham dự6
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CFS APAC Series Spring 2023 1 800,000,000 VNĐ
2 345,000,000 VNĐ
3 230,000,000 VNĐ
4 160,000,000 VNĐ
5 92,000,000 VNĐ
6 92,000,000 VNĐ
Tổng giải thưởng 1,719,000,000 VNĐ

Giải đấu CFS APAC Series Spring 2023

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
26-04(Thứ Tư) 15:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 1 - Trận 1 2-0
  17:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 1 - Trận 2 1-2
  19:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 1 - Trận 3 0-2
  19:55 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 1 - Trận 4 2-0
27-04(Thứ Năm) 15:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 2 - Trận 1 1-2
  17:40 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 2 - Trận 2 0-2
  19:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 2 - Trận 3 2-0
  20:10 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 2 - Trận 4 1-2
28-04(Thứ Sáu) 15:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 3 - Trận 1 2-1
  17:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 3 - Trận 2 0-2
  19:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 3 - Trận 3 1-2
  20:30 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 3 - Trận 4 0-2
29-04(Thứ Bảy) 16:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 4 - Trận 1 2-0
  17:20 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 4 - Trận 2 0-2
  19:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 4 - Trận 3 0-2
30-04(Chủ nhật) 15:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng loại trực tiếp ngày cuối - Trận 1 3-2
  19:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng loại trực tiếp ngày cuối - Trận 2 0-3
  20:50 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng loại trực tiếp ngày cuối - Trận 3 3-0