Giải đấu

Giải đấu

CFEL CFVL 2023 Season 1

  • Ngày18/04/2023 - 10/06/2023
  • Chủ nhàVTCOnline
  • Tham dự8
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CFVL 2023 Season 1 1 700,000,000 VNĐ
2 350,000,000 VNĐ
3 210,000,000 VNĐ
4 160,000,000 VNĐ
5 115,000,000 VNĐ
6 90,000,000 VNĐ
7 70,000,000 VNĐ
8 45,000,000 VNĐ
Tổng giải thưởng 1,740,000,000 VNĐ

Giải đấu CFVL 2023 Season 1

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
18-04(Thứ Ba) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 1 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 2 1-1
19-04(Thứ Tư) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 3 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 4 1-1
20-04(Thứ Năm) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 2 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 1 0-2
21-04(Thứ Sáu) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 4 2-0
22-04(Thứ Bảy) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 1 2-0
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 2 0-2
23-04(Chủ nhật) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 4 2-0
13-05(Thứ Bảy) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 1 2-0
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 2 0-2
14-05(Chủ nhật) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 4 2-0
15-05(Thứ Hai) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 1 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 2 0-2
16-05(Thứ Ba) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 3 2-0
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 4 2-0
18-05(Thứ Năm) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 1 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 2 1-1
19-05(Thứ Sáu) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 3 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 4 2-0
20-05(Thứ Bảy) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 2 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 1 1-1
21-05(Chủ nhật) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi - Trận 4 1-1
22-05(Thứ Hai) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 1 2-0
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 2 0-2
23-05(Thứ Ba) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 4 2-0
25-05(Thứ Năm) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 1 2-0
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 2 1-1
26-05(Thứ Sáu) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 4 0-2
27-05(Thứ Bảy) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 1 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 2 2-0
28-05(Chủ nhật) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 4 0-2
29-05(Thứ Hai) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 1 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 2 0-2
30-05(Thứ Ba) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 3 2-0
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 4 1-1
01-06(Thứ Năm) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 1 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 2 0-2
02-06(Thứ Sáu) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 3 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 4 1-1
03-06(Thứ Bảy) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 1 2-0
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 2 2-0
04-06(Chủ nhật) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 3 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 4 0-2
05-06(Thứ Hai) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 1 0-2
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 2 0-2
06-06(Thứ Ba) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 3 1-1
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về - Trận 4 0-2
07-06(Thứ Tư) 18:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng loại playoff - Trận 1 1-2
  20:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng loại playoff - Trận 2 2-0
08-06(Thứ Năm) 19:00 CFVL 2023 Season 1 Chung kết - Trận 1 3-1