Giải đấu

Giải đấu

CFVN Championship CSC 2023 Season 1

  • Ngày02/04/2023 - 08/04/2023
  • Chủ nhàVTC Online
  • Tham dự16
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CSC 2023 Season 1 1 50,000,000 VNĐ
2 30,000,000 VNĐ
3 20,000,000 VNĐ
4 00 VNĐ
Tổng giải thưởng 100,000,000 VNĐ

Giải đấu CSC 2023 Season 1

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
02-04(Chủ nhật) 18:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng bảng A - Trận 1 2-0
  18:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng A - Trận 2 2-0
  19:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng A - Trận 3 1-2
  19:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng A - Trận 4 2-1
  21:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng A - Trận 5 2-1
  21:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng A - Trận 6 1-2
03-04(Thứ Hai) 18:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng B - Trận 1 2-0
  18:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng B - Trận 2 2-1
  19:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng B - Trận 3 2-0
  19:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng B - Trận 4 1-2
  21:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng B - Trận 5 2-0
  21:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng B - Trận 6 0-2
04-04(Thứ Ba) 18:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C - Trận 1 0-2
  18:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C - Trận 2 2-1
  19:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C - Trận 3 0-2
  19:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C - Trận 4 0-2
  21:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C - Trận 5 1-2
  21:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C - Trận 6 0-2
05-04(Thứ Tư) 07:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng D - Trận 4 2-0
  18:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng D - Trận 1 2-0
  18:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng D - Trận 2 0-2
  19:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng D - Trận 3 2-0
  21:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng D - Trận 5 2-0
  21:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng D - Trận 6 2-0
06-04(Thứ Năm) 18:00 CSC 2023 Season 1 Vòng tứ kết - Trận 1 2-0
  18:00 CSC 2023 Season 1 Vòng tứ kết - Trận 2 2-0
  20:00 CSC 2023 Season 1 Vòng tứ kết - Trận 3 2-0
  20:00 CSC 2023 Season 1 Vòng tứ kết - Trận 4 0-2
07-04(Thứ Sáu) 18:00 CSC 2023 Season 1 Vòng bán kết. - Trận 1 2-0
  20:00 CSC 2023 Season 1 Vòng bán kết. - Trận 2 0-2
10-04(Thứ Hai) 18:00 CSC 2023 Season 1 Tranh 3-4 - Trận 1 2-1
  20:00 CSC 2023 Season 1 Chung kết - Trận 2 3-0