Giải đấu

Giải đấu

CFS CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL

  • Ngày02/12/2022 - 12/12/2022
  • Chủ nhàHàn Quốc
  • Tham dự12
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL 1 12,344,000,000 VNĐ
2 6,172,000,000 VNĐ
3 3,950,080,000 VNĐ
4 2,715,680,000 VNĐ
5-8 1,234,400,000 VNĐ
9-12 740,640,000 VNĐ
Tổng giải thưởng 33,081,920,000 VNĐ

Giải đấu CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
02-12(Thứ Sáu) 14:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vỏng bảng - Bảng A - Trận 1 2-0
  16:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng B - Trận 1 0-2
  18:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C - Trận 1 2-0
03-12(Thứ Bảy) 12:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng B - Trận 2 1-2
  14:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C - Trận 2 2-0
  16:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vỏng bảng - Bảng A - Trận 2 2-0
  18:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C - Trận 3 1-2
04-12(Chủ nhật) 12:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng A - Trận 3 0-2
  14:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng B - Trận 3 0-2
  16:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vỏng bảng - Bảng A - Trận 4 2-0
  18:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng B - Trận 4 0-2
05-12(Thứ Hai) 12:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C - Trận 4 2-0
  14:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng B - Trận 5 0-2
  16:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C - Trận 5 2-0
  18:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng A - Trận 5 2-0
06-12(Thứ Ba) 12:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C - Trận 6 2-1
  14:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vỏng bảng - Bảng A - Trận 6 2-0
  18:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng B - Trận 6 0-2
07-12(Thứ Tư) 14:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng Wild Card - Trận 1 2-0
  16:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng Wild Card - Trận 2 2-0
  18:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng Wild Card - Trận 3 1-2
08-12(Thứ Năm) 14:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Tứ Kết Crossfire Star 2022 Gran Finals - Trận 1 3-0
  17:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Tứ Kết Crossfire Star 2022 Gran Finals - Trận 2 3-2
09-12(Thứ Sáu) 14:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Tứ Kết Crossfire Star 2022 Gran Finals - Trận 3 3-0
  17:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Tứ Kết Crossfire Star 2022 Gran Finals - Trận 4 3-0
10-12(Thứ Bảy) 14:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng Bán kết giải CFS Grand finals 2022 - Trận 1 3-0
  17:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng Bán kết giải CFS Grand finals 2022 - Trận 2 3-2
11-12(Chủ nhật) 13:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Tranh 3-4 giải CFS 2022 Grand finals - Trận 0 3-1
  17:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Chung kết giải CFS 2022 Grand Finals - Trận 0 3-1