Giải đấu

Giải đấu

CFEL CFEL Season 1 2021

  • Ngày13/05/2021 - 28/06/2021
  • Chủ nhàViệt Nam
  • Tham dự8
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CFEL Season 1 2021 1 100,000,000 VNĐ
2 40,000,000 VNĐ
3 30,000,000 VNĐ
4 - 8 10,000,000 VNĐ
Tổng giải thưởng 220,000,000 VNĐ

Giải đấu CFEL Season 1 2021

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
09-05(Chủ nhật) 09:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 1 0-2
  14:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 2 2-0
  16:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 3 0-2
  18:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 4 2-0
16-05(Chủ nhật) 10:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 1 2-0
  14:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 2 2-1
  16:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 3 0-2
  18:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 4 2-1
23-05(Chủ nhật) 10:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 1 2-1
  14:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 2 2-1
  16:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 3 0-2
  18:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 4 0-2
30-05(Chủ nhật) 10:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 1 0-2
  14:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 2 2-0
  16:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 3 0-2
  18:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 4 2-0
06-06(Chủ nhật) 10:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 1 2-0
  14:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 2 2-0
  16:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 3 0-2
  18:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 4 0-2
13-06(Chủ nhật) 10:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 1 2-1
  14:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 2 0-2
  16:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 3 2-1
  18:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 4 1-2
20-06(Chủ nhật) 10:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 1 1-2
  14:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 2 0-2
  16:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 3 2-0
  18:00 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 4 0-2
26-06(Thứ Bảy) 14:00 CFEL Season 1 2021 PlayOFF - CFEL - Trận 1 0-2
  18:00 CFEL Season 1 2021 PlayOFF - CFEL - Trận 2 2-1
27-06(Chủ nhật) 18:00 CFEL Season 1 2021 PlayOFF - CFEL - Trận 1 2-0