Giải đấu

Giải đấu

Giải đấu CFEL Season 1 2021

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
09-05(Chủ nhật) 09:05 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 1 0-2
  02:05 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 2 2-0
  04:05 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 3 0-2
  06:05 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 4 2-0
16-05(Chủ nhật) 10:05 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 1 2-0
  02:05 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 2 2-1
  04:05 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 3 0-2
  06:05 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 4 2-1
23-05(Chủ nhật) 10:05 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 1 2-1
  02:05 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 2 2-1
  04:05 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 3 0-2
  06:05 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 4 0-2
30-05(Chủ nhật) 10:05 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 1 0-2
  02:05 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 2 2-0
  04:05 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 3 0-2
  06:05 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 4 2-0
06-06(Chủ nhật) 10:06 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 1 2-0
  02:06 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 2 2-0
  04:06 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 3 0-2
  06:06 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 4 0-2
13-06(Chủ nhật) 10:06 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 1 2-1
  02:06 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 2 0-2
  04:06 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 3 2-1
  06:06 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 4 1-2
20-06(Chủ nhật) 10:06 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 1 0-0
  02:06 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 2 0-0
  04:06 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 3 0-0
  06:06 CFEL Season 1 2021 Final of 8 team - Trận 4 0-0
27-06(Chủ nhật) 04:06 CFEL Season 1 2021 PlayOFF - CFEL - Trận 1 0-0
  06:06 CFEL Season 1 2021 PlayOFF - CFEL - Trận 2 0-0
  06:06 CFEL Season 1 2021 PlayOFF - CFEL - Trận 3 0-0