Giải đấu

Bảng xếp hạng

Tìm Đội
Giải đấu
Tìm kiếm
Tìm kết quả
Hạng Tên Đội Quốc gia Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
1 SGJ Gaming Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Q9 E-sports Club Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Extenzy Gaming Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Anubis Gaming Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RANKING GAMING Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TeamMyth Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Black Dragons Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BaiSha Gaming Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ALL GAMERS Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lazarus Châu Âu ( EU ) 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Imperial Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
12 CELEBe.2L Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0