Giải đấu

Bảng xếp hạng

Tìm Đội
Giải đấu
Tìm kiếm
Tìm kết quả
Hạng Tên Đội Quốc gia Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
1 BaiSha Gaming Trung Quốc 19 705 4 0 1293 1060 472 320
2 ALL GAMERS Trung Quốc 19 688 4 0 1280 1086 496 324
3 VINCIT Gaming Brazil 15 417 3 1 1107 1138 448 309
4 Ranking Esports Việt Nam 17 520 4 2 1288 1335 567 360
5 Xrock E-sports Club Trung Quốc 15 339 3 1 680 587 246 174
6 Imperial Brazil 11 286 2 2 696 673 263 187
7 Pacific Macta Philippines 11 207 2 2 516 533 224 142
8 Carahouse.LastLegend Việt Nam 2 257 1 4 783 858 332 221
9 Kungarna Châu Âu ( EU ) 2 158 1 4 561 674 271 168
10 LCK Châu Âu ( EU ) 0 103 0 3 366 453 190 110
11 3BL Esports Ai Cập 0 61 0 3 288 367 140 88
12 Anubis Gaming Ai Cập 0 10 0 3 273 380 117 91