Giải đấu

Bảng xếp hạng

Tìm Đội
Giải đấu
Tìm kiếm
Tìm kết quả
Hạng Tên Đội Quốc gia Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
1 LastLegends Viet Nam 15 439 5 0 642 476 273 153
2 Legacy Esport Viet Nam 12 461 4 1 695 480 246 177
3 RankingCFVN Viet Nam 12 212 4 1 708 787 291 192
4 HiddenGEM Viet Nam 9 300 2 3 726 720 294 198
5 Vua Lengend Viet Nam 6 342 2 3 640 596 298 173
6 Gods Univeser Viet Nam 3 126 1 4 546 642 222 150
7 PG.eSport Viet Nam 3 171 1 4 547 624 248 168
8 DeathWish Viet Nam 0 108 0 5 557 691 242 170