Giải đấu

Bảng xếp hạng

Tìm Đội
Giải đấu
Tìm kiếm
Tìm kết quả
Hạng Tên Đội Quốc gia Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
1 CELEBe.2L Viet Nam 23 738 16 2 1082 843 499 262
2 LastLegends Viet Nam 21 595 7 0 872 662 385 201
3 Legacy Esport Viet Nam 20 783 14 4 1243 980 520 300
4 Legacy Esport Viet Nam 18 565 6 1 1030 871 406 263
5 RANKING CFVN Viet Nam 14 463 10 8 1164 1079 378 463
6 RankingCFVN Viet Nam 15 459 5 2 1093 1064 430 295
7 ROMBOSS CFVN Viet Nam 14 462 10 8 1177 1179 464 336
8 HiddenGEM Viet Nam 12 405 4 3 951 942 396 257
9 PG CLUB Viet Nam 10 278 8 10 1043 1156 391 306
10 Vua Lengend Viet Nam 9 532 3 4 972 939 499 265
11 CLAN VUA Viet Nam 8 357 6 12 955 1058 460 278
12 Gods Univeser Viet Nam 6 92 2 5 830 1076 338 234
13 PG GAMING Viet Nam 6 341 6 12 1055 1138 424 302
14 PG.eSport Viet Nam 3 562 1 6 946 819 435 280
15 RANKING ESPORTS Viet Nam 2 151 2 16 894 1184 441 294
16 DeathWish Viet Nam 0 235 0 7 848 1016 403 255