Giải đấu

Bảng xếp hạng

Tìm Đội
Giải đấu
Tìm kiếm
Tìm kết quả
Hạng Tên Đội Quốc gia Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
1 ALL GAMERS Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CELEBe.2L Việt Nam 38 1223 26 2 1693 1247 777 404
3 LastLegends Việt Nam 21 595 7 0 872 662 385 201
4 BaiSha Gaming Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Legacy Esport Việt Nam 30 823 21 7 1896 1538 823 469
6 Legacy Esport Việt Nam 18 565 6 1 1030 871 406 263
7 Black Dragons Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ROMBOSS CFVN Việt Nam 23 779 17 11 1737 1712 754 489
9 RankingCFVN Việt Nam 15 459 5 2 1093 1064 430 295
10 CELEBe.2L Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RANKING CFVN Việt Nam 21 844 15 13 1772 1648 720 484
12 HiddenGEM Việt Nam 12 405 4 3 951 942 396 257
13 Imperial Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
14 PG CLUB Việt Nam 17 413 13 15 1591 1778 600 472
15 Vua Lengend Việt Nam 9 532 3 4 972 939 499 265
16 Lazarus Châu Âu ( EU ) 0 0 0 0 0 0 0 0
17 PG GAMING Việt Nam 10 475 9 19 1615 1793 653 466
18 Gods Univeser Việt Nam 6 92 2 5 830 1076 338 234
19 TeamMyth Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
20 CLAN VUA Việt Nam 10 577 8 20 1499 1659 737 436
21 PG.eSport Việt Nam 3 562 1 6 946 819 435 280
22 ONE TEAM Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
23 RANKING ESPORTS Việt Nam 3 245 3 25 1368 1783 660 436
24 DeathWish Việt Nam 0 235 0 7 848 1016 403 255