Giải đấu

Bảng xếp hạng

Tìm Đội
Giải đấu
Tìm kiếm
Tìm kết quả
Hạng Tên Đội Quốc gia Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
1 CELEBe.2L Việt Nam 22 598 15 1 1014 767 351 242
2 ALL GAMERS Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CELEBe.2L Việt Nam 38 1223 26 2 1693 1247 777 404
4 LastLegends Việt Nam 21 595 7 0 872 662 385 201
5 RANKING GAMING Việt Nam 20 479 14 4 1083 996 392 308
6 BaiSha Gaming Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Legacy Esport Việt Nam 30 823 21 7 1896 1538 823 469
8 Legacy Esport Việt Nam 18 565 6 1 1030 871 406 263
9 LE HEROKING Việt Nam 19 462 13 3 990 829 301 244
10 Black Dragons Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ROMBOSS CFVN Việt Nam 23 779 17 11 1737 1712 754 489
12 RankingCFVN Việt Nam 15 459 5 2 1093 1064 430 295
13 ROMBOSS CFVN  Việt Nam 13 186 9 9 829 881 238 270
14 CELEBe.2L Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
15 RANKING CFVN Việt Nam 21 844 15 13 1772 1648 720 484
16 HiddenGEM Việt Nam 12 405 4 3 951 942 396 257
17 KING Freedom Việt Nam 8 272 7 11 965 1030 337 305
18 Imperial Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
19 PG CLUB Việt Nam 17 413 13 15 1591 1778 600 472
20 Vua Lengend Việt Nam 9 532 3 4 972 939 499 265
21 RANKING ESPORTS Việt Nam 6 222 5 13 865 919 276 294
22 Lazarus Châu Âu ( EU ) 0 0 0 0 0 0 0 0
23 PG GAMING Việt Nam 10 475 9 19 1615 1793 653 466
24 Gods Univeser Việt Nam 6 92 2 5 830 1076 338 234
25 LastLegends Việt Nam 4 -67 3 13 678 974 229 248
26 TeamMyth Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
27 CLAN VUA Việt Nam 10 577 8 20 1499 1659 737 436
28 PG.eSport Việt Nam 3 562 1 6 946 819 435 280
29 Heroking Việt Nam 2 308 2 14 987 1006 307 248
30 ONE TEAM Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
31 RANKING ESPORTS Việt Nam 3 245 3 25 1368 1783 660 436
32 DeathWish Việt Nam 0 235 0 7 848 1016 403 255