Giải đấu

Giải đấu

Tìm Đội
Giải đấu
Tìm kiếm

Giải đấu CSC 2024 Season 2

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
11-06(Thứ Ba) 18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng A - Trận 1 2-0
  18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng B - Trận 2 2-0
  18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng B - Trận 3 2-1
  18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng C - Trận 4 0-2
  18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng C - Trận 5 0-2
  18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng D - Trận 6 0-2
  20:00 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng A - Trận 7 2-0
  20:00 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng B - Trận 8 2-0
  20:00 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng C - Trận 9 2-0
  20:00 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng D - Trận 10 0-2
12-06(Thứ Tư) 18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng A - Trận 11 1-2
  18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng B - Trận 12 1-2
  18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng C - Trận 13 2-0
  18:30 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng D - Trận 14 2-0
  20:00 CSC 2024 Season 2 Vòng loại bảng A - Trận 15 2-0
  20:00 CSC 2024 Season 2 Vòng bảng C - Trận 16 1-2