Giải đấu

Giải đấu

Tìm Đội
Giải đấu
Tìm kiếm

Giải đấu CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
02-12(Thứ Sáu) 14:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vỏng bảng - Bảng A - Trận 1 0-0
  16:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng B - Trận 1 0-0
  18:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C - Trận 1 0-0
03-12(Thứ Bảy) 12:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng B - Trận 2 0-0
  14:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C - Trận 2 0-0
  16:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vỏng bảng - Bảng A - Trận 2 0-0
  18:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C - Trận 3 0-0
04-12(Chủ nhật) 12:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng A - Trận 3 0-0
  14:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng B - Trận 3 0-0
  16:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vỏng bảng - Bảng A - Trận 4 0-0
  18:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng B - Trận 4 0-0
05-12(Thứ Hai) 12:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C - Trận 4 0-0
  14:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng B - Trận 5 0-0
  16:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C - Trận 5 0-0
  18:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng A - Trận 5 0-0
06-12(Thứ Ba) 12:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C - Trận 6 0-0
  14:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vỏng bảng - Bảng A - Trận 6 0-0
  18:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng B - Trận 6 0-0