Thông tin người dùng

Cấp độ Ingame:

##

Tên nhân vật:

#############

Số GoCoin đã tiêu:

###

Ngày tạo tài khoản:

##/##/####

Danh sách bạn bè

Hiện tại bạn chưa có bạn bè nào, hãy kết bạn để nhận các phần thưởng.
road event
bg mission
Stt chi tiết nhiệm vụ tiến trình (Points) tình trạng
1 Mời thành công 1 người chơi 10/30 Chưa nhận
2 Mời thành công 2 người chơi 20/30 Chưa nhận
3 Mời thành công 3 người chơi 30/30 Chưa nhận
4 Tổng tiêu 100 goCoin 5/20 Chưa nhận
5 Tổng tiêu 300 goCoin 10/20 Chưa nhận
6 Tổng tiêu 500 goCoin 15/20 Chưa nhận
7 Tổng tiêu 1000 goCoin 20/20 Chưa nhận
8 Người chơi đạt 1 giờ mỗi ngày 0/34 Chưa nhận
9 Bạn bè chơi game 20 phút/ngày 0/51 Chưa nhận
button xem phần thưởng

mời bạn bè tham gia để nhận những phần quà cực hấp dẫn

bg input

Click để tạo link gửi cho bạn bè...