TRANG CHỦ SỰ KIỆN HỖ TRỢ NẠP GO
ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ

HƯỚNG DẪN THAM GIA

1. Mỗi ngày người chơi nhận tối đa 2 mảnh vũ khí, để nhận được 2 mảnh mỗi ngày người chơi cần phải đăng nhập thành công trò chơi và tham gia chiến đấu tối thiểu 30 phút.

2. Tích lũy đủ mảnh vũ khí người chơi có thể thực hiện đổi hòm vũ khí theo số lượng sở hữu.

3. Sự kiện áp dụng cho tất cả người chơi. Vật phẩm quy đổi đều là vĩnh viễn.

4. Đặc biệt Người chơi mới tạo nhân vật từ 00h00 ngày 16/03 và Người chơi quay trở lại trò chơi không có lịch sử đăng nhập từ ngày 31/08/2022 cho tới 00h00 16/03/2023 đăng nhập quay trở lại game sẽ có cơ hội tham gia thêm sự kiện "TÍCH MẢNH ĐỔI THƯỞNG" nếu đủ điều kiện hoàn thành điểm danh liên tiếp trong 3 ngày trong thời gian diễn ra sự kiện.

16/03/2023

17/03/2023

18/03/2023

19/03/2023

20/03/2023

21/03/2023

22/03/2023

23/03/2023

24/03/2023

25/03/2023

26/03/2023

27/03/2023

28/03/2023

29/03/2023

30/03/2023

31/03/2023

01/04/2023

02/04/2023

Số mảnh Vũ khí mà bạn đã tích lũy: 0

HƯỚNG DẪN THAM GIA

- Sự kiện này chỉ áp dụng cho Người chơi mới tạo nhân vật từ 00h00 ngày 16/03 và Người chơi quay trở lại trò chơi không có lịch sử đăng nhập từ 31/08/2022 cho tới 00h00 16/03/2023 đăng nhập quay trở lại game sẽ có cơ hội tham gia thêm sự kiện "THAM CHIẾN" nếu đủ điều kiện hoàn thành điểm danh liên tiếp trong 3 ngày trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Khi hoàn thành sự kiện TÍCH MẢNH ĐỔI QUÀ ở trên, các xạ thủ có thể chọn 1 trong 5 SET QUÀ dưới đây. Lần đầu tiên đăng nhập, nhận thưởng ngày đầu tiên thì ngay lập tức sẽ không nhận được thưởng các SET QÙA còn lại.

- Hoàn thành đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được thưởng 3 vật phẩm hữu ích tương ứng với 3 ngày chơi game liên tiếp.

SET QUÀ 1

SET QUÀ 2

SET QUÀ 3

SET QUÀ 4

SET QUÀ 5