tích mảnh đổi thưởng
title Hướng dẫn tích mảnh đổi thưởng CF

1. Mỗi ngày người chơi nhận tối đa 2 mảnh vũ khí ,để nhận được 2 mảnh mỗi ngày người chơi cần phải đăng nhập thành công trò chơi và tham gia chiến đấu tối thiểu 30 phút.
2. Tích lũy đủ mảnh vũ khí người chơi có thể thực hiện đổi hòm vũ khí theo số lượng sở hữu..
3. Sự kiện áp dụng cho tất cả người chơi. Vật phẩm quy đổi đều là vĩnh viễn.
4. Đặc biệt Người chơi mới tạo nhân vật từ 00h00 ngày 13/09 và Người chơi quay trở lại trò chơi không có lịch sử đăng nhập từ tháng 01/01/2022 cho tới 00h00 13/09/2022 đăng nhập quay trở lại game sẽ có cơ hội tham gia thêm sự kiện "THAM CHIẾN" nếu đủ điều kiện hoàn thành điểm danh liên tiếp trong 3 ngày trong thời gian diễn ra sự kiện.

button đăng nhập 13/09/2022
button đăng nhập 14/09/2022
button đăng nhập 15/09/2022
button đăng nhập 16/09/2022
button đăng nhập 17/09/2022
button đăng nhập 18/09/2022
button đăng nhập 19/09/2022
button đăng nhập 20/09/2022
button đăng nhập 21/09/2022
button đăng nhập 22/09/2022
button đăng nhập 23/09/2022
button đăng nhập 24/09/2022
button đăng nhập 25/09/2022
button đăng nhập 26/09/2022
button đăng nhập 27/09/2022
button đăng nhập 28/09/2022
button đăng nhập 29/09/2022
button đăng nhập 30/09/2022
Quy đổi vật phẩm

Số mảnh Vũ khí đã tích lũy được: 0

Tân thủ, cựu binh rinh quà
title Hướng dẫn tích mảnh đổi thưởng CF

- Sự kiện này chỉ áp dụng cho Người chơi mới tạo nhân vật từ 00h00 ngày 13/09 và Người chơi quay trở lại trò chơi không có lịch sử đăng nhập từ tháng 01/01/2022 cho tới 00h00 13/09/2022 đăng nhập quay trở lại game sẽ có cơ hội tham gia thêm sự kiện "THAM CHIẾN" nếu đủ điều kiện hoàn thành điểm danh liên tiếp trong 3 ngày trong thời gian diễn ra sự kiện.
- Người chơi mới và người chơi quay trở lại sau khi quy đổi HÒM VŨ KHÍ bên trên sẽ có thể nhận thêm HÒM CỨU TRỢ bên dưới theo danh sách.
- Hòm Vũ Khí đã đổi bên trên sẽ chỉ nhận được Hòm cứu trợ tương tự bên dưới (Ví dụ đổi hòm vũ khí đỏ 5 sẽ nhận hòm hỗ trợ 5)