KHAI MỞ KHO BÁU HOÀNG GIA RUBY LUNAR DRAGON
 
Các chiến binh thân mến!
Sở Chỉ Huy sẽ chính thức khai mở Kho báu Hoàng gia Ruby Lunar Dragon vào 00h00 đêm nay (11/06) trong cửa hàng ingame.
 
 
Đây là kho báu có cơ chế hoạt động tương tự các QCMM thông thường. Để sở hữu các vật phẩm tại Kho Báu Hoàng Gia mới, các chiến binh cần mua Ruby đỏ và mở hòm kho báu. Các vật phẩm không sử dụng có thể phân tách để đổi báu vật tại shop nguyên liệu.
 
 
Mang cảm hứng của các thần thú rồng và phượng hoàng vào trong thiết kế, Kho báu Hoàng gia Ruby Lunar Dragon hứa hẹn sẽ giúp các chiến binh trở thành tâm điểm với bộ báu vật đặc biệt bao gồm: 
- M4A1-S-Transformers-Lunar Dragon
- M82A1-Iron Shark-Chu Tước-Lunar Dragon
- Swiss Mini Gun-Lunar Dragon
- AWM-Red Frame Hawk-Phoenix2 
- Scar Light-Phoenix2
- COP .357-Phoenix2
- FlashBang-Phoenix2
- Smoke-Red-Lunar Dragon
- Grenade-Lunar Dragon
 
 
 
 

Thời gian mở Kho báu: từ 11/06 đến hết 29/06.
Chuẩn bị tinh thần để sở hữu ngay các báu vật Lunar Dragon cực bắt mắt nào!!