MỞ KHO BÁU HOÀNG GIA RUBY: NOBLE GOLD MIX MORAX
 
Các chiến binh thân mến,
Sở Chỉ Huy sẽ chính thức mở Kho Báu Hoàng Gia Ruby: Noble Gold mix Morax vào 00h00 đêm nay (23/05). Đây chắc chắn là cơ hội có một không hai để các chiến binh có thể sở hữu các vũ khí Noble Gold độc đáo cùng những item Morax mới
 
 
Tương tự các QCMM thông thường, Kho Báu Hoàng Gia Ruby mới cũng có cơ chế hoạt động tương tự. Để mở Kho Báu Hoàng Gia các chiến binh cần dùng Gocoin mua Ruby đỏ và mở hòm kho báu.
 
 
Danh sách các vật phẩm có trong Kho Báu Hoàng Gia Ruby lần này bao gồm:
- M4A1-S-Rose-Noble Gold
- M82A1-Iron Shark-Noble Gold
- M82A1-Morax
- D.E-Born Beast-Morax
- Field Shovel-Morax
- SeaDog M82A1-Water
- AK-47-Knife-Blue Silver Dragon
- M82A1-Blue Silver Dragon
- D.E-Blue Silver Dragon
 
 
 
Đặc biệt các chiến binh có thể phân tách các vật phẩm không sử dụng để đổi báu vật tại Shop Nguyên liệu.
 
Thời gian mở Kho báu: từ 23/05.
Chuẩn bị đăng nhập và sở hữu ngay!