MỞ KHO BÁU HOÀNG GIA TOPAZ
RINH TRỌN BÁU VẬT NOBLE GOLD CỰC CHẤT
 
Các chiến binh thân mến!
Để nối tiếp chuỗi sự kiện nóng hổi, Kho Báu Hoàng Gia Topaz sẽ được cập nhật tại cửa hàng ingame vào 00h00 đêm nay (22/04).
 
 
Các chiến binh có thể dùng Gocoin để mua Topaz, sử dụng Topaz để mở Kho Báu Hoàng Gia và tích lũy Coin Trao Đổi. Số Coin Trao Đổi tối đa nhận được ở mỗi lần quay là 100 và tối thiểu là 2. Số Coin Trao Đổi tích lũy có thể dùng để đổi các vật phẩm vô cùng giá trị. 
 
 
Danh sách các báu vật có trong Vòng quay Kho Báu Hoàng Gia Topaz:
- M82A1-Born Beast Noble Gold
- M4A1-S-Beast Noble Gold
- AK-12-Knife-Iron Spider-Noble Gold
- Steyr TMP-Prime
- FRF2-Horus 
- Shovel Ocean
- Swiss Mini Gun
- Jack Hammer-Blue Light
- American-180-Knight Blue
 
 
Lưu ý: Những vật phẩm không sử dụng có thể phân tách thành Coin Trao Đổi.
 
 
Thời gian mở kho báu: từ 23/04 đến hết 28/04.
Thời gian bảo trì: từ 00h00 đến 01h00 ngày 23/04 (Có thể mở sớm nếu ổn định)
Chuẩn bị vào game và sở hữu các báu vật ngay!