THỬ THÁCH CFS SUMMER 2023
 
Từ 21/08 đến hết 01/09, toàn bộ tân thủ và cựu binh khi đăng nhập game và hoàn thành chuỗi nhiệm vụ CFS Summer sẽ nhận về vô vàn quà tặng miễn phí.
 
 
Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ “Thử Thách Tân Thủ” (Áp dụng với các tài khoản đã tạo thành công nhân vật từ 14/08/2023):
- Nhiệm vụ 1: Đăng nhập Game, vào phòng đấu nhận Nhân vật Shiva (7 ngày).
- Nhiệm vụ 2: Tổng thời gian chơi từ 60 phút trở lên tại bản đồ Đặt bomb CFS, nhận M4A1-S Transformer Versus (7 ngày).
- Nhiệm vụ 3: Hoàn thành 5 trận Đặt Bomb, Đấu Đội bất kỳ (tính cả trong đấu Rank), nhận Bảng tên/Bình xịt RANKING ESPORTS (30 ngày).
- Nhiệm vụ 4: Thắng 5 trận tại bản đồ Đặt Bomb CFS bất kỳ, nhận Bảng tên/Bình xịt CARAHOUSE.2L (30 ngày).
- Nhiệm vụ 5: Đạt cấp độ “Thượng Sĩ 5” (level 25), nhận Nhân vật ARES (Vĩnh viễn). 
 
 
Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ “Thử Thách Cựu Binh” (Áp dụng với các tài khoản không đăng nhập game từ 23h59 từ 07/08/2023 trở về trước):
- Nhiệm vụ 1: Đăng nhập Game, vào phòng đấu nhận Nhân vật VVIP Desperado (7 ngày).
- Nhiệm vụ 2: Tổng thời gian chơi từ 60 phút trở lên tại bản đồ Đặt bomb CFS, nhận AK-47 Beast CFSTAR (7 ngày).
- Nhiệm vụ 3: Hoàn thành 10 trận Đặt Bomb, Đấu Đội bất kỳ (tính cả trong đấu Rank), nhận Bảng tên/Bình xịt CARAHOUSE.2L (30 ngày).
- Nhiệm vụ 4: Thắng 10 trận tại bản đồ Đặt Bomb CFS bất kỳ, nhận Bảng tên/Bình xịt RANKING ESPORTS (30 ngày).
- Nhiệm vụ 5: Hoàn thành 4 nhiệm vụ trên và có phát sinh đăng nhập ít nhất 3 ngày (21-27/08/2023), nhận M4A1-S Festa CFS 19 (Vĩnh viễn).
 
 
Nhận vật phẩm ngay sau khi hoàn thành đủ điều kiện.
Các nhiệm vụ chơi game yêu cầu hoàn thành trận đấu và có phát sinh EXP.
 
7 Bản đồ Đặt Bomb CFS được áp dụng bao gồm: CFS_Trạm Phát Sóng, CFS_Tàu Ngầm, CFS_Bến Cảng, CFS_Trạm Vệ Tinh, CFS_Thị Trấn Bỏ Hoang, CFS_Dinh Thự Cấm, CFS_Đài Quan Sát.
Thời gian bảo trì dự kiến: 0h00-0h30 ngày 21/08, có thể truy cập ngay không cần cập nhật Patch.
Hoàn thành thử thách, nhận quà free. Chuẩn bị đăng nhập và chiến ngay!