MỞ BÁN QCMM ĐẶC BIỆT GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ
 
Các chiến binh thân mến!!!
Nhằm kỷ niệm dấu son lịch sử Thủ Đô Hà Nội, vào 00h00 ngày 06/10, cửa hàng sẽ mở bán QCMM đặc biệt: Giải Phóng Thủ Đô.
 
Theo đó các chiến binh có thể sở hữu các vật phẩm HOT bao gồm:
- M4A1-S Iron Beast "Liberation of Capital"
- AK-47 Beast "Liberation of Capital"
- Colt 1911 "Liberation of Capital"
- B.C-Axe Beast "Liberation of Capital" 
 
 
Đặc biệt các chiến binh có thể sở hữu siêu phẩm độc quyền M4A1 Chicken 4Q từ QCMM. 
Các phần quà bonus được cập nhật theo tháng, danh sách chi tiết quà tặng:
- Tháng 11: Nhân vật Assassin Royal Vĩnh viễn.
- Tháng 12: AN94 Spaceship Xmas Vĩnh viễn.
 
Thời gian mở bán: từ 0h00 ngày 06/10 đến 23h59 ngày 19/10.
Thời gian bảo trì dự kiến: 00h00 - 06h00 ngày 06/10 (có thể mở sớm nếu ổn định)

 

 

 

 

Chúc các chiến binh tham chiến vui vẻ !!!