RA MẮT BẢN ĐỒ VIỆT NAM - KHU PHỐ BẤT ỔN, MỞ BÁN QCMM GRAFFITI 
 
Lấy bối cảnh đặc trưng của phố phường Việt Nam, bản đồ chế độ đặt Bomb mới Khu Phố Bất Ổn sẽ chính thức được ra mắt vào 0h00 ngày 11/8
 
 
Cùng với đó, QCMM mới Graffiti đậm chất Việt Nam cũng sẽ được cập nhật tại shop báu vật. QCMM bao gồm các vật phẩm giá trị như: 
- M82A1-Graffiti
- Python-Graffiti
- Grenade-Graffiti
- M4A1-C-Graffiti 
- Kukri-Graffiti
 
 
Thời gian bảo trì dự kiến: từ 0h00 đến 02h00 ngày 11/08
Đừng quên trải nghiệm bản đồ đấu Rank mới Khu Phố Bất Ổn. Chúc các chiến binh tham chiến vui vẻ