SỰ KIỆN KỈ NIỆM ĐỘT KÍCH LẦN THỨ 15
 
 
Các chiến binh thân mến, mùa lễ hội tháng 3 tưng bừng sự kiện đặc biệt tuần lễ kỷ niệm 15 năm Đột Kích trong Tầm ngắm ra mắt, NPH xin gửi tới các chiến binh sự kiện đăng nhập đặc biệt và giảm giá ưu đãi
Thời gian bắt đầu từ 00h00 13/03/2022 tới hết 23h59 17/03/2022
Nội dung chi tiết sự kiện :
 
Sự kiện Đăng nhập đặc biệt từ 00h00 13/03/2022 tới hết 23h59 17/03/2022:
Trong 5 ngày diễn ra sự kiện tất cả người chơi đăng nhập và hoàn thành điểm danh mỗi ngày từ 13/03 tới hết ngày 17/3 sẽ nhận được tối đa 30 QCMM Hot.
 
- Ngày 13/03: Đăng nhập điểm danh nhận 2 QCMM Power Of Blue I,2 QCMM Power Of Blue II,2 QCMM Power Of Blue III.
 
- Ngày 14/03: Đăng nhập điểm danh nhận 2 QCMM Power Of Red I,2 QCMM Power Of Red II,2 QCMM Isolated III.
 
- Ngày 15/03: Đăng nhập điểm danh nhận 2 QCMM Eternal Dragon I, 2 QCMM Eternal Dragon II, 2 QCMM Rodimus Punk.
 
- Ngày 16/03: Đăng nhập điểm danh nhận 2 QCMM Devil Wing,2 QCMM AI Dominator 4,2 QCMM Punk Collection A.
 
- Ngày 17/03: Đăng nhập điểm danh nhận 2 QCMM Gold Black Dragon,2 White Sakura,2 QCMM Khổng Minh.
 
 
Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần, mỗi ngày nhận tối đa 6 QCMM, trong 5 ngày tối đa nhận 30 QCMM, điểm danh ngày nào nhận ngày đó.
 
Sự kiện 24h Giảm giá Ưu đãi 30% các QCMM Hot:
 
1.Từ 00h00-23h59 13/03 Mở bán và Giảm giá 30% QCMM :Power Of Blue I, Power Of Blue II, Power Of Blue III.
 
 
2.Từ 00h00-23h59 14/03 Mở bán và Giảm giá 30% QCMM :Power Of Red I, Power Of Red II, Isolated Warrior.
 
3.Từ 00h00-23h59 15/03 Mở bán và Giảm giá 30% QCMM :Eternal Dragon I, Eternal Dragon II, Rodimus Punk.
 
4.Từ 00h00-23h59 16/03 Mở bán và Giảm giá 30% QCMM :Devil Wing, AI Dominator 4, Punk Collection A.
 
5.Từ 00h00-23h59 17/03 Mở bán và Giảm giá 30% QCMM: Gold Black Dragon, White Sakura, Khổng Minh. 
 
Mỗi ngày chỉ mở bán tối đa 3 QCMM có trong danh sách ngày hôm đó.
 
Chúc các chiến binh chơi game vui vẻ và đừng quên đăng nhập nhận quà hấp dẫn trong thời gian diễn ra sự kiện