Trò chơi dành cho 18+. Chơi game quá 180 phút mỗi ngày có hại cho sức khỏe

[SỰ KIỆN] KỶ NIỆM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 10/10

🎯[CHUỖI SỰ KIỆN KỶ NIỆM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 10-10]🎯
🎯Thời gian diễn ra các sự kiện từ 00h00 07/10/2021 
🎯Chi tiết : 
🎯1. Sự kiện đăng nhập nhận quà kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10-10 : (Từ 00h00 07/10 tới 23h59 10/10)
- Đăng nhập ngày 07/10 : Nhận Desert Eagle-Born Beast 7 ngày
- Đăng nhập ngày 08/10 : Nhận M4A1-S-Iron Beast (Transformer) 7 ngày
- Đăng nhập ngày 09/10 : Nhận Laser Dagger-RM 10ngày
- Đăng nhập ngày 10/10 : Nhận 3 QCMM Ha Noi
 
---
🎯2. Sự kiện Mở bán QCMM 10/10 kèm sự kiện Bonus khi quay trúng 2 vật phẩm (Từ 00h00 08/10 tới 24/10). Gồm 2 vũ khí bên trong QCMM 10/10:
- M4A1-S-Iron Beast VN Flag
- AK-47-Beast-VN Flag
🎁Khi quay trúng 2 vật phẩm và nhận vào kho đồ sẽ được tặng bình xịt và bảng tên đặc biệt ngày 10/10 vĩnh viễn sau khi kết thúc sự kiện.
---
🎯3. Sự kiện "Lucky Day" ,người chơi khi tiêu 100 Gocoin vào ngày diễn ra sự kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng :
- Ngày 07/10 : Khi tiêu 100 Gocoin trở lên nhận 10 QCMM Xẻng Rồng Lửa
- Ngày 10/10 : Khi tiêu 100 Gocoin trở lên nhận 10 Phiếu QCMM miễn phí
- Ngày 12/10 : Khi tiêu 100 Gocoin trở lên nhận 10 QCMM Scarlight Red Dragon
🎁Phần quà sẽ trao vào ngày kế tiếp.
---
🎯3. Giờ vàng cuối tuần , người chơi đăng nhập khung giờ vàng từ 19h00 tới 22h00 vào ngày diễn ra sự kiện sẽ nhận phần quà tương ứng:
- Đăng nhập giờ vàng 09/10 : Nhận AWM Red Dragon 7 ngày
- Đăng nhập giờ vàng 10/10 : Nhận Anacoda Red Dragon 7 ngày
---
🎯Chúc các chiến binh chơi game vui vẻ🎯