[CHUỖI SỰ KIỆN KỶ NIỆM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 10-10]
Thời gian diễn ra các sự kiện từ 00h00 07/10/2021 
Chi tiết : 
1. Sự kiện đăng nhập nhận quà kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10-10 : (Từ 00h00 07/10 tới 23h59 10/10)
- Đăng nhập ngày 07/10 : Nhận Desert Eagle-Born Beast 7 ngày
- Đăng nhập ngày 08/10 : Nhận M4A1-S-Iron Beast (Transformer) 7 ngày
- Đăng nhập ngày 09/10 : Nhận Laser Dagger-RM 10ngày
- Đăng nhập ngày 10/10 : Nhận 3 QCMM Ha Noi
 
 
2. Sự kiện Mở bán QCMM 10/10 kèm sự kiện Bonus khi quay trúng 2 vật phẩm (Từ 00h00 08/10 tới 24/10). Gồm 2 vũ khí bên trong QCMM 10/10:
- M4A1-S-Iron Beast VN Flag
- AK-47-Beast-VN Flag
Khi quay trúng 2 vật phẩm và nhận vào kho đồ sẽ được tặng bình xịt và bảng tên đặc biệt ngày 10/10 vĩnh viễn sau khi kết thúc sự kiện.
 
3. Sự kiện "Lucky Day" ,người chơi khi tiêu 100 Gocoin vào ngày diễn ra sự kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng :
- Ngày 07/10 : Khi tiêu 100 Gocoin trở lên nhận 10 QCMM Xẻng Rồng Lửa
- Ngày 10/10 : Khi tiêu 100 Gocoin trở lên nhận 10 Phiếu QCMM miễn phí
- Ngày 12/10 : Khi tiêu 100 Gocoin trở lên nhận 10 QCMM Scarlight Red Dragon
Phần quà sẽ trao vào ngày kế tiếp.
 
3. Giờ vàng cuối tuần , người chơi đăng nhập khung giờ vàng từ 19h00 tới 22h00 vào ngày diễn ra sự kiện sẽ nhận phần quà tương ứng:
- Đăng nhập giờ vàng 09/10 : Nhận AWM Red Dragon 7 ngày
- Đăng nhập giờ vàng 10/10 : Nhận Anacoda Red Dragon 7 ngày
 
Chúc các chiến binh chơi game vui vẻ