[SỰ KIỆN GOLDEN ĐÃ QUAY TRỞ LẠI VỚI 2 QCMM ĐẶC BIỆT]
 
Thời gian từ 00h00 09/09/2021 tới bảo trì 00h00 16/09/2021
Mở bán 2 QCMM đặc biệt CAT PAW (MÓNG MÈO)  và GĂNG TAY VÀNG
 Nội Dung :
Trong thời gian sự kiện, người chơi mở QCMM Bàn Tay Vàng và Móng Mèo sẽ có cơ hội sở hữu vật phẩm Cat paw[event] 10 ngày và Găng tay vàng [10 ngày]. Dựa theo số lượng bàn tay vàng và  móng mèo thu thập được, hệ thống sẽ tổng hợp và tặng thêm quà sau khi sự kiện kết thúc. Danh sách quà tặng như sau:
• 1 Bàn Tay Vàng: Anaconda-Red Honor
• 3 Bàn Tay Vàng: Nhân vật mới Iris
• 5 Bàn Tay Vàng: M200 CHEYTAC Dominator NG
• 7 Bàn Tay Vàng: M4A1-S-PRISM BEAST PRIME
 
• 1 Móng Mèo: M4A1 S Iron Beast Mos
• 3 Móng Mèo: AK47 B Legendary Red
• 5 Móng Mèo: M82A1 Born Beast Legendary
• 7 Móng Mèo: AK47-S-Rifle Knife
Lưu ý:
• Bàn tay vàng và móng mèo là vật phẩm sở hữu theo ngày, mỗi 10 ngày sử dụng tương đương với 1 bàn tay vàng nhận thưởng. Ví dụ 70 ngày sử dụng bàn tay vàng tương đương với 7 bàn tay vàng đổi thưởng.
• Vật phẩm bắt buộc phải nhận vào kho đồ để được tính sự kiện.
• Trao quà sau khi tổng hợp sự kiện. Vật phẩm có tính cộng dồn.
Chúc các chiến binh may mắn