Hot Sale tháng 7 - Mở bán chuỗi Combo QCMM cực hot - Giảm giá 20% Tăng tỉ lệ trúng vật phẩm
Thời gian từ: 00h00 25/07/2021 - 23h59 30/07/2021
 
1. Combo 1 từ 00h00 25/07/2021 - 23h59 30/07/2021
- QCMM SPAS-12-Ares 
- QCMM Knight SR25-Ares 
- QCMM Kriss Super V-Ares 
2. Combo 2 từ 00h00 26/07/2021 - 23h59 30/07/2021
- QCMM Double Gold Black Dragon
- QCMM Amazon
- QCMM Novice
3.Combo 3 từ 00h00 27/07/2021 - 23h59 30/07/2021
- QCMM AK47-A Ares 
- QCMM G3A3-Silencer Ares 
- QCMM M37 Stakeout Ares
4.Combo 4 từ 00h00 28/07/2021 - 23h59 30/07/2021
- QCMM MP5-Silencer Ares 
- QCMM Golden Taurus 
- QCMM Machine Tool 
5.Combo 4 từ 00h00 29/07/2021 - 23h59 30/07/2021
- QCMM M4 New Style 
- QCMM Turtle Shell 
- QCMM Freezer 
6.Combo 4 từ 00h00 30/07/2021 - 23h59 30/07/2021
- QCMM Magma Special 
- QCMM Golden Combat Special
- QCMM Rapid Attack 
Chúc các chiến binh chơi game vui vẻ và gặp nhiều may mắn!!!